Zásilky a vrácení zboží

Zásilky

Prodávající zasílá výrobky a služby kurýrní službou door-to-door kupujícím v Evropské unii až po úplném zaplacení výrobků. Předpokládaná lhůta pro doručení je 2-7 pracovních dnů pro Evropskou unii, přičemž tato lhůta je ovlivněna organizací kurýrní společnosti a místem určení zásilky. Dodací lhůta se považuje za splněnou dnem odeslání výrobků prodávajícím prostřednictvím DPD International.

2. Pokud se zásilku nepodaří doručit z jakéhokoli důvodu, např. příjemce nereaguje, uvedená adresa je špatná, zásilka bude po určitou dobu u kurýra a pokud si ji kupující v přiměřené době nevyzvedne, vrátí se zpět odesílateli, přičemž v takovém případě nese kupující veškeré náklady na dopravu a další náklady, které by prodávajícímu vznikly s druhou zásilkou.

3. Prodávající neodpovídá za zpoždění zásilky, ztrátu, zničení, poškození, nedoručení nebo nesprávné doručení zásilky nebo její části.

4. Balení výrobků je zahrnuto v prodejní ceně výrobků. Prodávané výrobky budou označeny, opatřeny etiketami a razítky v souladu s právními předpisy.

5. Aplikace, které jsou příslušenstvím výrobků nebo služeb a jsou určeny k jejich nejlepšímu využití, lze stáhnout z webových stránek nebo jiného adresáře uvedeného prodávajícím. Pro efektivní provoz těchto aplikací bude kupující muset vlastnit disk, který jakýmkoli způsobem splňuje systémové požadavky sdělené prodávajícím.

Vrácení zboží

Při vrácení musí zákazník prokázat nákup předložením originálu daňového dokladu nebo daňové faktury vystavené společností Agro Infinity SRL, pod kterou webové stránky www.BabylonGarden.com patří.

1. Vzdání se zakoupených produktů bez udání důvodu, podle O.U.G. 34/2014 (Rumunsko) o právech spotřebitelů ve smlouvách uzavřených s profesionály, jakož i pro změnu a doplnění některých normativních aktů.

Spotřebitel má právo oznámit obchodníkovi na účtu zřízeném na platformě www.BabylonGarden.com, že se vzdává nákupu, a to bez uvedení důvodu, do 14 dnů od obdržení výrobku.

Vrácené výrobky musí být ve stejném stavu, v jakém byly dodány (bez známek používání, bez poškození, v původním obalu, zapečetěné, nepoškozené a bez poznámek na něm). Náklady na doručení a vrácení nese zákazník a částečná nebo úplná náhrada hodnoty výrobku/výrobků bude provedena do 14 dnů od vrácení.

2. Výrobky, které při převzetí vykazují vady nebo poškození.

Pokud obdržíte vadný výrobek, kontaktujte prosím tým Agro Infinity na e-mailové adrese: Babel@BabylonGarden.com, kde problém nahlásíte a požádáte o výměnu za nový výrobek nebo vrácení jeho hodnoty. V tomto případě hradí náklady na vrácení a případně i poštovné za náhradní výrobek společnost Agro Infinity SRL.

3. Chybně dodané produkty

Pokud obdržíte výrobek, který neodpovídá vaší objednávce, můžete jej vrátit a vyměnit za nový nebo požádat o vrácení celé jeho hodnoty. Pokud jej chcete vyměnit za výrobek s vyšší hodnotou, doplatíte rozdíl, resp. pokud je hodnota nižší, obdržíte částečnou náhradu až do výše hodnoty náhradního výrobku. V tomto případě náklady na vrácení a případně i poštovné za náhradní výrobek hradí společnost Agro Infinity SRL. Vrácení hodnoty výrobku bude provedeno bankovním převodem, nebo pokud to nebude možné, dohodneme se vzájemně na jiném způsobu.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți performanța și de a spori experiența utilizatorului care vizitează site-ul nostru. Această politică clarifică modul în care facem acest lucru și modul în care sunt gestionate cookie-urile.