Zásady ochrany osobních údajů a zpracování osobních údajů

GDPR

Bezpečnost vašich údajů je pro nás nejdůležitější, a proto přistupujeme k jakémukoli aspektu ochrany vašich údajů se ZÁVAZKEM a SERIÓZNĚ.

Od 25. května 2018 bylo zavedeno nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) známé jako GDPR (General Data Protection Regulation). To znamená, že každý provozovatel/subjekt, který zpracovává osobní údaje, musí tyto nové požadavky uplatňovat a transparentně poskytovat informace o způsobu zpracování údajů.

Proč jsou mé údaje zpracovávány?

Vzhledem k nutnosti dodržovat ustanovení GDPR a také vzhledem k tomu, že se věnujeme péči o vaše osobní údaje (které mohou zahrnovat jméno, příjmení, e-mailovou adresu atd. v závislosti na účelu zpracování), které se nacházejí v našich údajích, vás informujeme, že jsou používány pouze za účelem úspěšného dokončení procesů prováděných ve vztahu k vám (uvádíme několik procesů, aniž bychom se na ně omezovali: zpracování rezervací/prodejů/objednávek, doprava a dodávky, záruky a servis, udržování vztahů se zákazníky - služba zákaznické podpory, provádění náborových procesů, zasílání reklamních informací, statistická analýza atd.)

Jaké mám možnosti?

Chcete-li uplatnit svá práva týkající se zpracování osobních údajů a v tomto smyslu, nahlédněte do odd: Práva subjektu údajů [odkaz na stránce na oddíl Vaše práva].

Jak se dozvím více informací o nových nařízeních?

Dbáme na ochranu a bezpečnost vašich údajů a chceme, abyste byli informováni a mohli se informovaně rozhodovat o tom, jak jsou informace, které nám poskytujete, využívány.

V této souvislosti se v následujících kapitolách dozvíte více o uplatňování "GDPR" od 25. května 2018 a o tom, jak se promítá do našich vztahů.

Jak vás mohu kontaktovat?

Pokud máte ještě nějaké dotazy nebo chcete získat další informace týkající se ochrany osobních údajů, pošlete nám prosím e-mail na adresu Babel@BabylonGarden.com a my vám co nejdříve odpovíme.

Poznámka: AGRO INFINITY SRL dodržuje veškerá legislativní opatření týkající se ochrany osobních údajů.

Informace týkající se uplatňování "GDPR" v rámci společnosti AGRO INFINITY SRL

1. Úvod:

Od 25. května 2018 platí nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen "nařízení GDPR".

Seznamte se prosím s informacemi uvedenými v tomto dokumentu, protože vyjadřují politiku společnosti AGRO INFINITY SRL týkající se zpracování osobních údajů.

V rámci společnosti AGRO INFINITY SRL zpracováváme osobní údaje výhradně v rámci právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, viz právní základ [odkaz na stránce v části Právní základ].

Definice:

Provozovatel = Provozovatelem odpovědným za zpracování údajů ve smyslu nařízení GDPR je společnost AGRO INFINITY SRL, společnost se soukromým kapitálem, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem J12/3664/2022, daňové číslo RO46331452, se sídlem v Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu no. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, okres Cluj, Rumunsko, dále jen "provozovatel" nebo "AGRO INFINITY SRL".

● Kontaktní údaje pro ochranu osobních údajů (DPO) = adresa, na kterou lze zasílat žádosti o informace týkající se zpracování osobních údajů: Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu no. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, okres Cluj, Rumunsko, sídlo společnosti AGRO INFINITY SRL - na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na e-mailovou adresu: Babel@BabylonGarden.com

● Soubory cookie = "Soubor cookie" je malý soubor, který se obvykle skládá z písmen a čísel. Stahuje se do paměti počítače nebo jiného typu zařízení používaného k prohlížení internetu (smartphone, tablet atd.), když uživatel navštíví určitou webovou stránku.

● Subjekt údajů ve smyslu nařízení GDPR = identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba (kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikační prvek: jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo na jeden/několik specifických prvků, specifických pro její fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu). Dotčenou osobou může být žadatel o službu nabízenou Provozovatelem, jakož i jakákoli jiná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou Provozovateli předávány (např. zákazník nebo potenciální zákazník, uživatel internetových stránek Provozovatele atd.).

● Kategorie zpracovávaných údajů = Osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa atd.) zpracováváme pouze v případě, že tyto údaje zadáte do pole z webových stránek nebo nám je zašlete e-mailem. Neosobní údaje (anonymní - IP adresa, datum a čas přístupu, množství přenesených dat, informace o použitém prohlížeči a operačním systému atd. jsou ukládány a zpracovávány pro interní účely související se systémem a pro statistické účely.

● Zpracování osobních údajů: znamená jakoukoli operaci nebo soubor operací prováděných s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať už s použitím automatických prostředků, nebo bez nich, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo úprava, výpis, konzultace, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, srovnávání nebo kombinování, omezování, vymazávání nebo likvidace.

2. Účely a právní základ zpracování vašich údajů:

Podle nařízení (EU) 2016/679 a souvisejících právních předpisů se účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje, týkají výhradně vztahu mezi společností AGRO INFINITY SRL a subjektem údajů. S informacemi, které nám poskytnete, nakládáme s maximální důvěrností a výhradně pro účely, pro které byly shromážděny.

Níže naleznete podrobnosti o účelech, pro které údaje zpracováváme, a právní základ:

2.1. Uzavírání smluv a řízení vztahů se zákazníky:

a. Přístup na webové stránky:

Při každém přístupu uživatele na stránku v našem internetovém obchodě a při každém otevření souboru jsou přístupové údaje uloženy námi a částečně třetími stranami ve formě protokolových souborů. Každý soubor dat obsahuje: internetovou stránku, ze které jste na naši stránku vstoupili, IP adresu, datum a čas přístupu, požadavek zákazníka, kód odpovědi http, množství přenesených dat, informace o prohlížeči a operačním systému, který jste použili.

b. Zeměpisná poloha:

Pomocí geolokace, s pomocí IP adresy, je technicky možné odhadnout polohu uživatele internetu. Aby bylo možné přímo zobrazit nabídky a zboží nejbližšího obchodu AGRO INFINITY SRL a/nebo nabídky a zboží určené pro zákazníky z konkrétní zeměpisné oblasti / konkrétní země, ukládá se IP adresa a používá se pro účely geografické lokalizace. Po ukončení aktuální relace se u nás IP adresa pro účely geografické lokalizace neukládá.

Poznámka: Některé provozní údaje (například IP adresy nebo jiné identifikátory zařízení, pomocí kterých přistupujete na naše stránky) mohou být za určitých okolností osobními údaji a my s nimi budeme jako s takovými nakládat.

c. Údaje o zákaznickém účtu:

Při vytváření zákaznického účtu pomocí možnosti "nový zákazník" budou vaše údaje uloženy v databázi společnosti AGRO INFINITY SRL. Máte možnost kdykoli požádat o vymazání svých údajů a svého zákaznického účtu. Pokud na našich webových stránkách zadáte objednávku, budou údaje zpracovány za účelem úspěšného provedení prodejního procesu.

d. Údaje pro zadání objednávky:

Uložené osobní údaje budou použity za účelem plnění smluv a vyřizování vašich požadavků. Po dokončení smlouvy nebo vaší žádosti jsou vaše údaje uloženy s ohledem na doby uchovávání podle daňových a obchodních právních předpisů a případně po dobu nezbytnou k ochraně práv provozovatele.

e. Údaje pro službu zasílání novinek:

Pokud poskytnete své údaje, abyste mohli využívat naši službu zasílání novinek, použije společnost AGRO INFINITY SRL vaše údaje pouze pro účely propagace a přímého marketingu, informování, zasílání zpráv atd.

Prostřednictvím akcí přímého marketingu vás můžeme informovat o našich službách a kampaních, přičemž respektujeme platné právní předpisy.

Používání údajů se ukončí, jakmile se ze služby zasílání newsletteru odhlásíte. Službu zasílání newsletteru máte možnost kdykoli a zdarma zrušit: přístupem do sekce "Odběry" ve vašem účtu, zaškrtnutím možnosti "Odhlásit se" v newsletteru nebo zasláním e-mailu na adresu Babel@BabylonGarden.com, jehož prostřednictvím výslovně požádáte o odhlášení.

f. Komunikace prostřednictvím e-mailu

Údaje, které jste nám poskytli, můžeme použít k zasílání sdělení prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu. Pokud jste se přihlásili k odběru některého z našich zpravodajů, budeme vám tyto informace zasílat na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit.

g. Odběry

Za účelem poskytování služeb, dodávání zboží a provádění plateb na základě příslušných smluv (včetně předplatného) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, jako jsou identifikační údaje, kontaktní údaje, bankovní údaje. Toto zpracování je založeno na plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jsou předplatitelé, nebo na zákonné povinnosti, která nám byla uložena.

Za účelem uzavření předplatného jsou shromažďovány tyto údaje: jméno, příjmení, věk, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, fax a bankovní údaje, pokud je platba prováděna kartou.

h. Kontrola chování

AGRO INFINITY SRL je společenstvím civilizované diskuse. Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom zabránili jakékoli činnosti, která je nezákonná, na stránkách zakázaná nebo která poškozuje činnost ostatních na stránkách.

i. Soutěže

V souvislosti s vaší účastí v různých soutěžích organizovaných prostřednictvím našich webových stránek můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje za účelem výběru výherců, přidělování cen a centralizace statistických zpráv o spotřebitelích, jakož i komunikace s vámi a dalšími osobami v souvislosti s výše uvedeným.

Za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny, můžeme v závislosti na charakteru nebo povaze konkrétní soutěže zveřejnit také vaše fotografie, videozáznamy, zvukové záznamy nebo audiovizuální nahrávky.

➢ PRÁVNÍ DŮVODY: oprávněný zájem provozovatele na zamezení podvodů na internetu a zajištění obecné funkčnosti stránek, plnění smlouvy a případně souhlas subjektu údajů.

2.2. Obchodní správa: V případě, že se jedná o provozovatele internetových stránek, je nutné, aby provozovatelé těchto stránek byli informováni o tom, že se jedná o provozovatele internetových stránek:

a. Zásady používání souborů cookie

Pro zlepšení vašeho zážitku z online prohlížení používáme soubory cookie, které návštěvníkům usnadňují používání internetového obchodu AGRO INFINITY SRL.

Úkolem souborů cookie je obecně zajistit rychlou a snadnou interakci mezi uživateli a webovými stránkami. Soubory cookie se používají také proto, aby uživatelé mohli snadno pokračovat ve své činnosti při dalším přístupu na dříve navštívené webové stránky. Soubory cookie v podstatě sdělují serveru, které stránky se mají uživateli zobrazit, aniž by si uživatel musel pamatovat navštívené stránky nebo procházet celý web od začátku. Podrobné informace naleznete v Zásadách používání souborů cookie.

b. Reklama

Na našich stránkách se zobrazují reklamy, z nichž mnohé jsou ovlivněny vašimi volbami a preferencemi na webu a souvisejících účtech. Například pomocí informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie, demografických informací ze stránek třetích stran a vaší aktivity na stránkách můžeme zveřejňovat reklamy, které mohou odpovídat vašim preferencím (viz Zásady používání souborů cookie.

c. Statistická analýza

Máme oprávněný zájem pochopit, jak naše webové stránky fungují, jak jsou čteny a kdo je naším publikem. Za tímto účelem shromažďujeme údaje z více zdrojů. Tyto údaje můžeme použít ke zlepšení některých funkcí, k úpravě sekcí nebo k tomu, abychom vám poskytli co nejrelevantnější informace v co nejlepší grafické podobě.

➢ PRÁVNÍ DŮVODY: oprávněný zájem neustále nabízet uživatelům webových stránek AGRO INFINITY SRL lepší služby, zachovat volný přístup k našim webovým stránkám, ale bez vlivu na naši finanční činnost.

Pozn:

- V případě, že máme v úmyslu zpracovávat vaše osobní údaje za jiným než výše uvedeným účelem, poskytneme vám před takovým dalším zpracováním informace o tomto vedlejším účelu a veškeré relevantní informace.

- V případech, kdy budeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem, požádáme vás o souhlas zvlášť, transparentně, při poskytnutí vašich osobních údajů. Poté budete moci svůj souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailové adresy Babel@BabylonGarden.com nebo na poštovní adresu: Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu no. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, okres Cluj, Rumunsko na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování, ke kterému došlo před jeho odvoláním.

2.3. Náborové aktivity: V případě, že se jedná o nábor zaměstnanců, je možné, že se jedná o nábor zaměstnanců:

Pro rychlé podání žádosti o některou z pracovních pozic v rámci společnosti AGRO INFINITY SRL můžete využít naši online sekci vytvořenou pro tento účel a přístupnou na adrese [url adresa náborového webu].

● Vaše údaje a dokumenty použijeme výhradně ke zpracování vaší žádosti, resp. k určení odpovídajícího volného pracovního místa v rámci společnosti AGRO INFINITY SRL. Jsou uloženy v naší databázi, jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy o zpracování osobních údajů.

➢ PRÁVNÍ DŮVODY: souhlas dotčené osoby.

3. Vaše práva jako subjektu údajů týkající se zpracování poskytnutých osobních údajů

3.1. Práva subjektu údajů a způsob jejich uplatnění

Podle nařízení GDPR máte jako subjekt údajů řadu práv, a to:

a. Právo na informace a přístup k osobním údajům: právo získat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, právo na přístup k těmto údajům.

b. Právo na opravu: právo požádat provozovatele a bez zbytečného odkladu získat opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, a/nebo získat doplnění osobních údajů, které jsou neúplné, s tím, že v případě online účtu můžete tyto změny provést osobně ze sekce pro editaci údajů účtu.

c. Právo na výmaz údajů ("právo být zapomenut"): právo dosáhnout bez zbytečného odkladu výmazu osobních údajů, které se vás týkají, pokud existují určité důvody uvedené v nařízení GDPR.

d. Právo na omezení zpracování: právo dosáhnout v určitých případech omezení zpracování.

e. Právo na přenositelnost údajů: právo získat své osobní údaje a předat je jinému provozovateli.

f. Právo vznést námitku: právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za podmínek stanovených nařízením GDPR.

g. Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má právní účinky, jež se vás týkají nebo se vás podobným způsobem významně dotýkají.

h. Právo podat stížnost u Národního dozorového úřadu pro zpracování osobních údajů (ANSPDCP) v situaci, kdy se domníváte, že vaše údaje nebyly zpracovány v souladu s právními předpisy.

➢ Jak můžete tato práva uplatnit?

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, zašlete písemnou, datovanou a podepsanou žádost na e-mailovou adresu: Babel@BabylonGarden.com, nebo na poštovní adresu: Babel@BabylonGarden.com, nebo na poštovní adresu: Babel@BabylonGarden.com, nebo na poštovní adresu: Babel@BabylonGarden.com: Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu no. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, okres Cluj, Rumunsko, na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů.

➢ Jak rychle reagujeme na vaše žádosti?

Nejpozději do jednoho měsíce počítaného od obdržení vaší žádosti vám budou poskytnuty informace o přijatých opatřeních, případně o důvodech, proč nelze požadovaná opatření přijmout.

Pozn:

- Vezměte prosím na vědomí, že za účelem vyhovění žádosti o přístup k osobním údajům podnikneme veškeré přiměřené kroky k ověření totožnosti subjektu údajů.

- Rovněž podle nařízení GDPR může být výše uvedená lhůta pro odpověď prodloužena maximálně o dva měsíce v situaci, kdy je to nezbytné s ohledem na složitost a počet žádostí, o tomto aspektu vás budeme informovat, pokud tomu tak bude.

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci, kteří zpracovávají osobní údaje v rámci Evropské unie, mají povinnost dodržovat stejná právní ustanovení, která poskytují stejnou úroveň ochrany jako provozovatel.

Poznámka: V případě příjemců s působností na území Spojených států amerických Provozovatel zaručuje, že jsou držiteli certifikátu "Privacy Shield" a že jsou Evropskou komisí považováni za subjekty poskytující odpovídající úroveň ochrany. Seznam společností, které dodržují "Privacy Shield", je k dispozici na těchto webových stránkách: https://www.privacyshield.gov/welcome.

4.1. Předávání údajů za účelem zpracování objednávek

Osobní údaje uložené společností AGRO INFINITY SRL jsou předávány našim spolupracovníkům za účelem dokončení/dodání objednávky. Vaše údaje budou například zaslány kurýrním společnostem, pokud se rozhodnete pro doručení objednávky kurýrem.

Pokud zvolíte možnost platby online prostřednictvím platby bankovní kartou, je důležité vědět, že tato operace probíhá zabezpečeným způsobem na webových stránkách poskytovaných zpracovatelem plateb a společnost AGRO INFINITY SRL předává zpracovateli za účelem platby pouze údaje související s vaší objednávkou (společnost AGRO INFINITY SRL nemá přístup k osobním údajům týkajícím se bankovní karty ani je nezpracovává).

4.2. Předávání údajů za účelem provozování služby zasílání novinek

Abychom měli jistotu, že tato služba funguje na požadovaných parametrech, využíváme třetí stranu specializovanou na oblast doručování e-mailů, a to platformu mailchimp.com patřící společnosti The Rocket Science Group. Její zásady ochrany osobních údajů naleznete zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Ze služby zasílání newsletteru se můžete kdykoli odhlásit - buď ze svého účtu - sekce název, nebo stisknutím tlačítka "Odhlásit" v přijatém e-mailu, nebo zasláním e-mailu na adresu Babel@BabylonGarden.com s výslovnou žádostí o odhlášení.

4.3. Předávání veřejným institucím, soudům, jakož i příslušným orgánům k vyšetřování spáchání trestných činů

Ve zvláštních případech, kdy to vyžadují právní předpisy, může společnost [název obchodu/místa] poskytnout informace o osobních údajích příslušným institucím.

4.4. Předávání údajů dalším třetím stranám

Abychom vám mohli poskytnout co nejlepší online zážitek, neustále pracujeme na zlepšování/údržbě používaných softwarových programů. V tomto smyslu jsme uzavřeli smlouvy o vývoji se společnostmi specializujícími se na programování a údržbu softwaru.

4.5. Zásuvné moduly sociálních sítí

Naše webové stránky používají "pluginy" od provozovatelů sociálních sítí (např. facebook.com, instagram.com, další sociální sítě). Všechny pluginy sociálních sítí na našich webových stránkách jsou jasně a zřetelně označeny.

Při přístupu na naše webové stránky, které obsahují zásuvný modul sociální sítě, naváže váš prohlížeč přímé spojení se serverem provozovatele sociální sítě. Obsah zásuvného modulu bude přenesen zpřístupněným serverem provozovatele sociální sítě přímo do vašeho prohlížeče a bude jím integrován do internetové stránky. Integrací pluginu získá provozovatel sociální sítě informaci, že jste navštívili naši stránku. Pokud během návštěvy naší webové stránky probíhá platná relace přihlášení k sociální síti, může být návštěva přiřazena k příslušnému uživatelskému účtu. Pokud s pluginem komunikujete, jsou tyto informace předány provozovateli sociální sítě a tam uloženy.

Pokud chcete zabránit tomu, aby provozovatel sociální sítě shromažďoval vaše údaje prostřednictvím našich webových stránek, musíte se před návštěvou našich webových stránek od služby provozovatele sociální sítě odpojit (tj. "odhlásit").

Používání souborů cookie můžete také odmítnout výběrem příslušného nastavení svého prohlížeče. Více informací získáte na stránce Zásady používání souborů cookie [odkaz na stránku se zásadami používání souborů cookie - sekce Jak mohu soubory cookie ovládat].

Informace o účelu a objemu ukládání údajů, jakož i o dalším zpracování, použití a právech, která využíváte, a možnostech nastavení naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů provozovatele sociální sítě, která s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů nesouvisí údaje. Pokud jde o provozovatele "facebook", tyto směrnice najdete na adrese https://www.facebook.com/policies/cookies.

4.6. Služba webové analýzy Google Adwords/Analytics

Naše webové stránky používají pro statistické účely službu webové analýzy "Google Adwords/Analytics" společnosti Google Inc.

Tyto webové stránky využívají službu webové analýzy Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc ("Google") a která zase využívá soubory cookie. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek se přenášejí a ukládají na serverech společnosti Google v USA.

Pokud je aktivována anonymizace IP adresy, bude vaše IP adresa zkrácena v prostoru členských států Evropské unie nebo jiných třetích stran, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Anonymizace IP adresy je pro tuto stránku povolena. Google bude tyto informace používat jménem provozovatele těchto webových stránek za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, vytváření zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu.

IP adresa, kterou váš prohlížeč přenáší, nebude spojena s jinými údaji, které má společnost Google k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení prohlížeče, ale v takovém případě již možná nebudete moci využívat všechny funkce webu. Používání služby Google Analytics můžete v budoucnu odmítnout také stažením a instalací doplňku Google Analytics Opt-out Browser Addon pro váš prohlížeč: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Poznámka: Další informace jsou k dispozici na stránkách: Další informace: Podmínky služby Google Analytics a Ochrana osobních údajů a podmínky společnosti Google.

5. Doba uchovávání osobních údajů

Pro stanovení doby, po kterou budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány, bereme v úvahu dobu trvání smlouvy až do splnění smluvních povinností nebo účelu a podmínky archivace stanovené příslušnými právními předpisy. Pokud chcete získat více informací o tom, jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme, kontaktujte nás prosím na adrese Babel@BabylonGarden.com.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, budou tyto osobní údaje zpracovávány pouze po dobu stanovenou vaším souhlasem, pokud svůj souhlas před uplynutím této doby neodvoláte nebo neomezíte. V takových případech přestaneme tyto osobní údaje zpracovávat pro příslušné účely, s výhradou případné zákonné povinnosti tyto osobní údaje zpracovávat a/nebo naší potřeby zpracovávat tyto osobní údaje pro účely výkonu našich oprávněných práv (včetně oprávněných práv jiných osob).\

6. Bezpečnost údajů

Naše webové stránky a další naše IT systémy jsou chráněny technickými a organizačními opatřeními proti přístupu, změně nebo šíření vašich údajů neoprávněnými osobami, jakož i proti ztrátě nebo zničení vašich údajů.

Se svými přístupovými údaji musíte vždy zacházet důvěrně a po ukončení návštěvy našich webových stránek zavřít okno prohlížeče.

Pro přenos osobních údajů používáme technické postupy šifrování. Přenos šifrovaných dat (https) poznáte podle zobrazení symbolu zavření, např. zobrazení symbolu klíče nebo zámku ve stavovém řádku prohlížeče.

7. Právní základ

Ještě podrobnější informace naleznete v právním základu:

- Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dostupné na http://dataprotection.ro/?page=Regulation_nr_679_2016).

- Zákon č. 506/2004 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromého života v odvětví elektronických komunikací.

Vrcholové vedení se zavazuje, že tato politika ochrany osobních údajů bude dodržována všemi zaměstnanci, a to zavedením konkrétních interních postupů/pravidel týkajících se ochrany osobních údajů v souladu s právním základem jejich zpracování.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți performanța și de a spori experiența utilizatorului care vizitează site-ul nostru. Această politică clarifică modul în care facem acest lucru și modul în care sunt gestionate cookie-urile.