CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE


AGRO INFINITY SRL

Îți mulțumim că ai ales să faci schimbarea alături de noi. La fel cum pentru a crește o plantă trebuie mai întâi să pui în pământ sămanța, această comandă sperăm să fie începutul unei lungi și frumoase colaborări!

Pentru a cunoaște modul în care colaborarea noastră se va derula, te invităm să citești prezentele Condiții Generale de Vânzare (“CGV” sau “Condiții”).
CGV constituie contractul efectiv încheiat între noi sau parte integrantă a oricăror contracte încheiate dacă nu se stabilesc dispoziții speciale.
Termenii de mai jos au urmatorul înțeles:

“Vânzător” – societatea AGRO INFINITY SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu nr. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, jud. Cluj, România, CUI: RO46331452, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J12/3664/2022.
Modalități de contact:

Email (răspuns în maxim 48 h lucrătoare):
Babel@BabylonGarden.com

“Cumpărător” - orice persoană fizică sau juridică, română sau straină, care acționează în mod direct sau prin orice persoană cu privire la care există prezumția că reprezintă interesele Cumpărătorului și poate semna în numele acestuia, care devine parte contractantă în raporturile cu Vânzătorul și beneficiază de un serviciu sau de un produs oferit de Vânzător.

“Serviciu” – activitatea asigurată de Vânzător, alta decât cea din care rezultă produse, efectuată în scopul satisfacerii unor necesităţi ale Cumpărătorului.

“Produs” – orice bun ce face parte din oferta Vânzătorului și care urmează a fi furnizat Cumpărătorului în urma comenzii transmise. Dacă din ofertă nu rezultă altfel, produsul comercializat de Vânzător constă în echipament hidroponic pentru cresterea germenilor si a microplantelor și/sau accesorii: mediu de creștere – cânepă, semințe, nutrienti.

“Comandă” –document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Cumpărătorul plasează o ofertă de cumpărare iar Vânzătorul este de acord să livreze produsul urmând să încaseze prețul acestuia.

“Drepturi de proprietate intelectuală” - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, drept de autor şi alte drepturi asociate, drepturi aferente bazelor de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate şi înregistrări ale numelor de domenii, etc.

“Mărci inregistrate” - reprezintă mărcile înregistrate ale Vânzătorului sau care sunt utilizate cu respectarea legii.

“Site” - domeniul www.babylongarden.com și subdomeniile acestuia.

“Aplicație” -  software instalat sau o serie de software rulate pe o unitate cu scopul și rezultatul de a face posibilă una sau mai multe funcționalități, servicii sau instrumente care sunt utile și selectabile la cerere de către utilizator privind produsele sau serviciile furnizate de Vânzător.

“Unitate”- orice echipament pe care poate rula site-ul sau orice aplicație furnizată de Vânzător, cum ar fi laptop, telefon, tableta, etc.
Orice modificări ale Condițiilor Generale de Vânzare vor fi publicate pe Site și se vor aplica Cumpărătorului de la data publicării lor.

 
                          I.      SĂ NE CUNOAȘTEM

 
1.1. La inițierea unei colaborări, Cumpărătorul trebuie să prezinte datele de identificare însoțite, după caz, de documente doveditoare. Cumpărătorul este în totalitate răspunzător pentru corectitudinea, realitatea și valabilitatea informațiilor și documentelor puse la dispoziția Vânzătorului.
1.2. Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza sau de a opri colaborarea, în cazul unor motive întemeiate, informând persoana în cauză.
1.3. Cumpărătorul este obligat să notifice orice schimbări ale datelor de identificare ce pot să afecteze raporturile cu Vânzătorul, fiind direct răspunzător pentru necomunicarea acestor informații.
1.4. Transmiterea de către Cumpărător de informații sau materiale prin intermediul site-ului, a aplicației sau pe e-mail către Vânzător oferă acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații.

 
                        II.      OFERTA ȘI DOCUMENTELE ÎNSOȚITOARE

 
2.1. Oferta principală a Vânzătorului constă în comercializarea de echipamente pentru cultivare de microplante cat si germeni în sistem hidroponic pasiv, destinate consumului uman precum și a accesoriilor destinate acestui proces, în principal mediu de creștere compus din cânepă și semințe.
2.2. În vederea promovării produselor și serviciilor proprii, Vânzătorul poate realiza materiale de prezentare, cataloage, liste de produse, publicate pe site-ul propriu sau transmise la cerere solicitantului.
2.3. Orice document întocmit de Vânzător, care conține produse sau servicii, va fi considerat cu titlu informativ și poate fi modificat până la transmiterea comenzii de către Cumpărător. Descrierile produselor pot fi realizate generic însă Vânzătorul face eforturi pentru a prezenta informațiile cele mai relevante ale produselor comercializate. Imaginile produselor sunt prezentate cu titlu de exemplu iar produsele livrate pot diferi de imagini din cauza specificațiilor tehnice ale imaginilor sau a unității pe care sunt vizualizate.

 
                      III.      DREPT DE AUTOR ȘI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 
3.1. Vânzătorul își rezervă dreptul de autor cu privire la imaginile, desenele, reprezentările, figurile, caracteristicile produselor din cuprinsul site-ului sau a documentelor comunicate. Acestea nu pot fi utilizate de Cumpărător sau transmise altor persoane decât cu acordul Vânzătorului exprimat în scris.
3.2. Cumpărătorul nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului, vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile publicate în acest mod. În schimb, Cumpărătorul dobandește o licență neexclusivă de utilizare a oricărei aplicații, de la data descărcării acesteia și în condițiile de acces și utilizare a aplicației.
3.3. Vânzătorul deține dreptul de proprietate intelectuală asupra produsului comercializat și asupra mărcii iar prin vânzarea către Cumpărător a produsului, cel din urmă nu dobandește niciun drept de proprietate asupra concepției sau asupra mărcii produsului, fiind răspunzător pentru daunele cauzate prin orice fapte sau acțiuni contrare.

 
                      IV.      ACCEPTAREA COMENZILOR

 
4.1. Inițiativa colaborării aparține Cumpărătorului, prin înaintarea către Vânzător a unei comenzi ce va conține individualizarea produselor comandate și cantitatea acestora sau solicitarea de servicii ce urmează a fi efectuate de Vânzător, în urma vizionării acestora pe site-ul Vânzătorului sau în alt mod ce asigură studierea ofertei Vânzătorului.
4.2. Înainte de finalizarea comenzii, Cumpărătorul va trebui să deschidă CGV precum și alte documente contractuale sau comunicări iar prin bifarea/semnarea acestora declară că le-a citit, le-a înțeles și le acceptă în totalitate, în lipsa acestor acorduri neputând să fie finalizată comanda.
4.3. Comenzile vor fi considerate acceptate numai după confirmarea acestora de către Vânzător, pe email sau SMS, fără a necesita o confirmare de primire din partea Cumpărătorului. Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui contract. Cumpărătorul acceptă şi consimte că nu există contract în lipsa confirmării comenzii emise de Vânzător. Cumpărătorul consimte că, în cazul în care nu se încasează efectiv prețul contractului, după confirmarea comenzii, contractul se desființează de plin drept.
4.4. Data încheierii contractului de vânzare este considerată data transmiterii, pe suport durabil (e-mail sau SMS), a confirmării comenzii de către Vânzător. Contractul se încheie pentru fiecare comandă în parte, cu executare instantanee, având în vedere și durata drepturilor și garanțiilor indicate în prezentele CGV.
4.5. După recepționarea comenzii, aceasta poate fi revocată/modificată numai cu acordul Vânzătorului, Cumpărătorul fiind nevoit să suporte toate costurile efectuate de Vânzător cu executarea comenzii până la acel moment.
4.6. În cazul unor eventuale erori de funcționare a site-ului sau a sistemului de gestiune, inclusiv erori umane (introducerea în mod greșit în baza de date a unor informații), în urma cărora prețul este modificat, rezultând un preț derizoriu sau mai mic, neconform cu prețul de vânzare mediu setat de către Vânzător pentru acea perioadă, Vânzătorul își alocă dreptul de a denunța unilateral contractul, de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul telefonic/prin email/SMS, în cel mai scurt timp posibil, despre eroarea apărută, dacă produsul nu a fost încă livrat. Simpla comunicare scrisă a Vânzătorului, transmisă pe suport durabil către Cumpărător (e-mail/SMS), prin care se menționează că prețul este derizoriu sau mai mic decât cel mediu setat de către Vânzător, face dovada deplină față de Cumpărător cu privire la încetarea contractului și anularea livrării produsului. Cumpărătorul acceptă şi consimte în mod expres că nu va avea drept de opoziţie sau orice alte pretenţii asupra produselor ori serviciilor care au făcut obiectul unor comenzi care sunt rezultatul unor erori de funcționare, în plus, Cumpărătorul declară în mod expres că nu va avea nicio pretenție împotriva Vânzătorului ca urmare a desființării contractului pentru aceste motive.
4.7. În cazul unor evenimente deosebite, se poate lansa o precomandă, ce reprezintă o comandă cu statut special pentru un produs ce urmează să fie lansat şi poate fi achiziționat înainte de lansare/disponibilitate fizică în stocul Vânzătorului. Precomanda va fi realizată ca o comandă normală, singura diferență fiind la termenul de livrare care va fi stabilit în funcție de disponibilitatea produsului şi va fi comunicat de către Vânzător Cumpărătorului la momentul înregistrării precomenzii precum şi în urma oricărei modificări a acesteia.

 
                        V.      PREȚUL ȘI OBLIGAȚIA DE PLATĂ

 
5.1. Pentru fiecare produs ori serviciu, prețul este menționat pe site ori în lista de prețuri de vânzare sau în catalogul de produse. Vânzătorul poate modifica unilateral prețul de vânzare al produselor/serviciilor, fără notificarea prealabilă a Cumpărătorului, până la momentul transmiterii comenzii de către Cumpărător. Vânzătorul poate acorda discounturi, reduceri, promoții, etc., în funcție de politica sa comercială.
5.2. Preţul afișat cuprinde prețul total al produselor şi serviciilor cu toate taxele incluse, cu sau fără taxa de transport, in functie de marimea comenzii. De asemenea, serviciile de montaj nu sunt furnizate și nu sunt incluse în prețul produselor.
5.3. Orice accesorii sau componente din reprezentările grafice, care nu sunt menționate în textul descriptiv al articolului, nu se consideră ca făcând parte din acel articol, nefiind incluse, pe cale de consecință, în prețul acestuia.
5.4. Cumpărătorul se obligă să plătească prețul astfel cum este afișat sau prezentat în lista de prețuri, în baza facturii emise de către Vânzător. Factura emisă va fi comunicată pe email sau poștă/curier împreună cu produsul. În cazul în care factura este comunicată prin poștă/curier sau o dată cu produsul, factura se consideră acceptată la momentul recepționării plicului/coletului de către Cumpărător, dovedită prin confirmarea de primire, nefiind necesară semnarea și ștampilarea facturii.
5.5. Plata produselor comandate se poate face conform modalităților de plată acceptate de către Vânzător și afișate pe site, în principal prin card bancar sau ramburs la curier.
5.6. În cazul achitării online, după înregistrarea cu succes a comenzii, contravaloarea produselor va fi blocată în contul Cumpărătorului, urmand a fi încasată de către Vânzător doar după confirmarea comenzii.
5.7. Vânzătorul nu este responsabil pentru politica şi condițiile comerciale acordate de către finanțatorii ale căror instrumente financiare de plata sunt utilizate pentru plata comenzilor efectuate.
5.8. În cazul în care Cumpărătorul optează pentru plata online cu cardul, atunci obligația de plată a Cumpărătorului este considerată îndeplinită doar la momentul creditării contului Vânzătorului. Dacă apar erori în timpul procesului de plată online cu cardul sau prin intermediul unui site specializat, după confirmarea comenzii de către Vânzător, de natură a conduce la neexecutarea obligației de plată de către Cumpărător, contractul se desființează de plin drept în virtutea acestui pact comisoriu, în condițiile art. 1553 din Codul civil, fără punerea în întârziere a Cumpărătorului. În această situație, Vânzătorul va informa Cumparatorul în termen de 3 zile lucrătoare asupra faptului că procesul de plată nu a fost finalizat, aspect ce a condus la desființarea de drept a contractului și nu îi va reveni nicio obligație de predare ori de livrare a produselor comandate. Vânzătorul nu este obligat sa facă demersuri de investigare asupra motivului erorii apărute, dar poate oferi suport Cumpărătorului în limita disponibilității, capacității şi responsabilității acestuia.
5.9.  În cazul plății online cu cardul, datele sunt procesate exclusiv de către procesatorii de plăti autorizați, Vânzătorul nu stochează informații despre cardul de plată.

 
                      VI.      LIVRAREA PRODUSULUI

 
6.1. Vânzătorul va expedia produsele și serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător. Termenul estimativ pentru livrare este de 24-48 de ore pentru România și 2-7 zile pentru străinătate, acest termen fiind influențat de organizarea firmei de curierat și destinația livrării. Termenul de livrare se consideră respectat la data expedierii produselor de către Vânzător.
6.2. Dacă coletul nu poate fi livrat din orice motive, cum ar fi că destinatarul nu răspunde, adresa specificată este greșită, nu se achită prețul ramburs, etc., coletul se va întoarce la expeditor, caz în care Cumpărătorul suportă toate cheltuielile de transport și alte cheltuieli pe care Vânzătorul le-a avut cu livrarea.
6.3. Vânzătorul nu este răspunzător pentru expedieri întârziate, pierderea, distrugerea, deteriorarea, nelivrarea sau livrarea greșită a unei expedieri sau a unei părți din aceasta.
6.4. Ambalajul produselor este inclus în prețul de vânzare al produselor. Produsele comercializate vor fi marcate, etichetate și timbrate potrivit legii.
6.5. Aplicațiile ce sunt accesorii produselor sau serviciilor și sunt destinate utilizării în cele mai bune condiții a acestora, vor putea fi descărcate de pe site sau alt director indicat de Vânzător. Pentru a rula eficient aceste aplicații, Cumpărătorul va trebui să dețină o unitate ce respectă cerințele de sistem comunicate de Vânzător pe orice cale.

 
                    VII.      ACCEPTAREA ŞI TRANSFERUL DE PROPRIETATE

 
7.1. Acceptarea va fi facută atunci când produsele şi serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în comandă.
7.2. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că produsele livrate sau serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, are dreptul să solicite aducerea la conformitate a produselor şi serviciilor conform legislației în vigoare pe teritoriul României la data încheierii contractului.
7.3. Proprietatea asupra produselor şi serviciilor va fi transferată la livrare, după încasarea efectivă a sumei datorate cu titlu de preț de către Cumpărător.

 
                  VIII.      SUPORTAREA RISCURILOR ȘI RĂSPUNDEREA PENTRU PRODUSE

 
8.1. Vânzătorul suportă riscul pieirii fortuite a produselor și răspunde pentru acestea până la momentul expedierii produselor către Cumpărător.
8.2. O dată cu predarea produselor, riscul pieirii fortuite sau a deteriorării acestora se transferă asupra Cumpărătorului sau a terțului desemnat cu preluarea produselor. Producerea evenimentelor menționate anterior, respectiv pieirea sau deteriorarea acestora, nu determină stingerea obligațiilor de plată a produselor de către Cumpărător.

 
                      IX.      INSTALAREA/MONTAREA PRODUSULUI

 
9.1.  Vânzarea produselor nu include și servicii de instalare și montaj la Cumpărător. În vederea utilizării produsului, Cumpărătorul are obligația de a monta produsul conform instrucțiunilor tehnice de montaj ale produsului livrat și de a urma ceilalți pași necesari în vederea cultivării plantelor.
9.2. Cumpărătorul are răspunderea pentru instalarea corectă a produsului și exploatarea conform instrucțiunilor a acestuia.
9.3. Pentru a asigura o mai bună experiență în utilizarea produsului, Vânzătorul pune la dispoziție o aplicație de management a cultivării plantelor, utilizarea produsului nefiind însă condiționată de accesarea aplicației.

 
                        X.      DREPTUL DE RETRAGERE

 
10.1.Consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile calendaristice pentru a se retrage din contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere.
10.2.Sunt exceptate de la dreptul de retragere, fără a se limita la acestea, următoarele situații:
a)      contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor,dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
b)      furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
c)       furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
d)      furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
e)      furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
10.3.Perioada de retragere expiră în termen de 14 zile calendaristice de la:
a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;
b) ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:
(i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;
(ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;
(iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului produs;
10.4.Decizia de retragere din contract se poate efectua prin următoarele modalități:
a) o declarație neechivocă transmisă prin e-mail/poștă la datele de contact ale Vânzătorului indicate în prezentele CGV sau pe site.
b) transmiterea modelului de formular de retragere prevăzut de OUG nr. 34/2014 prin e-mail/poștă la datele de contact ale Vânzătorului indicate în prezentele CGV sau pe site.
Comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere trebuie să fie însoțită de poze cu produsul, factura de achiziție și să fie transmisă de către consumator înaintea expirării perioadei de 14 zile.
10.5.Cu excepţia cazului în care Vânzătorul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, consumatorul returnează produsele sau le înmânează Vânzătorului sau unei persoane autorizate de Vânzător să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile calendaristice de la data la care acesta a comunicat Vânzătorului decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile calendaristice.
10.6.Consumatorul suportă costurile directe legate de returnarea produselor, respectiv ambalare și taxa de transport. Produsele trebuie să fie returnate în ambalajul original, cu factura atașată, să nu prezinte urme de uzură fizică sau deteriorare.
10.7.Consumatorul este responsabil în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.
10.8.În cazul în care se returnează de către consumator un produs care prezintă modificări fizice, mai precis produsul este lovit, ciobit, zgâriat, pătat, deteriorat, impregnat cu substanțe externe, fisurat, rupt, iar acest aspect nu este semnalat ca și defect estetic în primele 48 de ore de la recepționarea produsului, atunci consumatorul este responsabil pentru diminuarea valorii produsului rezultată din manipularea acestuia, care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a bunului. Totodată, este considerată acțiune neacceptată de către Vânzător și care conduce, pe cale de consecință, la diminuarea valorii produsului și desigilarea accesoriilor consumabile ale acestuia.
10.9.Produsele folosite, care prezintă modificări fizice și nesemnalate ca și defecte estetice în primele 48 de ore de la recepționarea produsului, se acceptă la retur, însă vânzătorul va reține din valoarea produselor o taxă de aducere la conformitate pentru diminuarea valorii acestora. Taxa de aducere la conformitate este reprezentată de costurile de igienizare, cosmetizare, reparare, înlocuire a eventualelor piese deteriorate și aducere la o formă comercială a produsului. În cazul în care produsul restituit nu mai poate fi recondiționat din cauza uzurilor/modificărilor fizice majore, atunci se va considera că valoarea taxei de conformitate este egală cu valoarea produsului restituit. Taxa de aducere la conformitate va fi comunicată către consumator de îndată ce va fi stabilită de către Vânzător.
10.10.     Vânzătorul rambursează sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului în 14 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului, putând amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către Vânzător, luându-se în considerare data cea mai apropiată.
10.11.     Vânzătorul va folosi aceleași modalităţi de plată ca cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării. Vânzătorul nu va rambursa costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Vânzător.
10.12.     Dreptul de retragere în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului este aplicabilă doar consumatorilor clienți persoane fizice, potrivit dispozițiilor legale. Persoana juridică, în calitate de Cumpărător, nu are posibilitatea de a se retrage dintr-un contract încheiat, cu toate acestea, produsele achiziționate de către o persoană juridică se pot returna în termen de 48 de ore de la recepționarea acestora, doar dacă prezintă vicii de fabricație sau dacă sunt defecte. Vânzătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru manipularea, transportul, montajul executate de Cumpărător și nici nu acceptă returnarea produselor ce au defecte rezultate din aceste cauze.

 
                      XI.      DECLARAȚII DE CONFORMITATE

 
11.1.Vânzătorul garantează că produsele comercializate și serviciile prestate corespund specificațiilor și standardelor de calitate din domeniu. Produsele sunt noi, în ambalajele originale şi provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.
11.2.În cazul produselor din plastic, Vânzătorul garantează că plasticul este Non-BPA, rezistent la UV, nu se decolorează în perioada de garanție și nu contaminează semințele. De asemenea, se garantează că sunt respectate toate normele de conformitate și siguranță privind produsele și ambalajele alimentare astfel încât acestea:
-          nu periclitează sănătatea oamenilor;
-          nu produc nici o modificare inacceptabilă a compoziției produselor alimentare; sau
-          nu produc o alterare a caracteristicilor organoleptice a acestora.
11.3.Având în vedere prevederile legale și faptul că deșeurile de plastic sau carton pot conține substanțe periculoase ce pot avea un impact negativ asupra mediului și a sănătății omului, Cumpărătorul trebuie să aibă în vedere că are obligația de a nu elimina aceste deșeuri ca deșeuri municipale nesortate și de a le colecta separat. Colectarea acestor deșeuri se va face prin centre de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectarea de deșeuri.

 
                    XII.      GARANȚII

 
12.1.Toate produsele comercializate de Vânzător beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor.
12.2.Perioada de garanție legală de conformitate acordată produselor este de 2 ani de la data livrării către consumator. În cazul persoanelor juridice, perioada de garanție comercială este de 1 an de la data livrării.
12.3.În cazul semințelor, termenul de valabilitate este cel menționat pe ambalaj sau orice document însoțitor al acestor produse.
12.4.Dovada garanției se face cu factura de achiziție a produsului, ce trebuie atașată la reclamația transmisă.
12.5.Produsele au fost testate și avizate corespunzător exigențelor Directivelor Europene. Pentru ca utilizarea acestor produse să se desfășoare în condiții optime, sunt necesare o folosire și o întreținere în conformitate cu instrucțiunile de utilizare aferente.
12.6.Situații exceptate de la aplicarea garanției
·       îndeplinirea scopurilor si calităților produsului, declarate sau afișate de Vânzător, chiar dacă nu corespund pe deplin cerințelor sau așteptărilor Cumpărătorului
·       utilizarea produsului fără respectarea instrucțiunilor de utilizare
·       uzura normală a produsului;
·       ruginirea părților fabricate din metal, în cazul nerespectării instrucțiunilor
·       utilizarea altor accesorii sau semințe decât cele furnizate sau autorizate de Vânzător
·       deficiențele cauzate de utilizări neglijente sau accidente – ex. zgârieturi, spărturi, ciobiri, fisuri superficiale, arsuri, îndoiri, înfundarea tuburilor, etc.
·       deficiențe cauzate de folosirea necorespunzătoare și contrar scopului produsului
·       mucegaiul, musculițele și puricii care pot apărea în ecosistem, prin nerespectarea recomandarilor de curatare din cadrul instrucțiunilor de utilizare.
12.7. Garanția nu dă dreptul la despagubiri, altele decat valoarea produsului propriu-zis.
12.8.Garanția este valabilă doar după înregistrarea pe site-ul Vânzătorului.
12.9.În cazul lipsei conformităţii dar și în cazul garanției comerciale, Cumpărătorul are dreptul de a beneficia de aducerea la conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporţională a preţului sau de a obţine încetarea contractului în condiţiile prevăzute de OUG nr. 140/2021. Repararea sau înlocuirea bunurilor se va efectua fără costuri, într-un termen rezonabil care nu poate depăşi 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către Cumpărător cu privire la neconformitate, luându-se în considerare natura şi complexitatea bunurilor, natura şi gravitatea neconformităţii şi efortul necesar pentru finalizarea reparaţiei sau înlocuirii. Consumatorul nu are dreptul de a obţine încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră.
12.10.     Reclamațiile referitoare la un produs în regim de garanție se transmit la datele de contact ale Vânzătorului, însoțite de factura de achiziție și poze cu problema reclamată și se soluționează după cum urmează:
-          Produsul considerat defect va fi predat sau transmis Vânzătorului împreuna cu sesizarea defecțiunii și copie de pe factura de cumpărare. În cazul în care produsul este transmis prin curier, costurile vor fi suportate de Cumpărător.
-          Vânzătorul va proceda, prin personal propriu, la constatarea existenței unui defect datorat viciilor de fabricație la produsul reclamat.
-          În cazul în care, în urma examinării, se confirmă existența unui asemenea defect, Vânzătorul va proceda la remedierea sau înlocuirea produsului, în funcție de situație precum și la restituirea costurilor de transport.
-          În cazul în care existența unui defect de fabricație este infirmată sau se constată că produsul s-a deteriorat din cauza Cumpărătorului sau din alte cauze, preluarea acestuia va fi refuzată. Defecțiunile apărute în perioada de garanție din culpa Cumpărătorului vor fi remediate pe cheltuiala acestuia din urmă.
12.11.     Până la soluționarea reclamației, Cumpărătorul nu este exonerat de plata prețului produselor cumpărate.

 
                  XIII.      DECLARAȚII DE CONFIDENȚIALITATE

 
13.1. Vânzătorul și Cumpărătorul se obligă să păstreze confidențialitatea documentelor și a oricăror informații confidențiale despre care iau cunoștință din relația contractuală intervenită între ei. De la această obligație se exceptează informațiile sau documentele publice sau asupra cărora părțile convin că pot să fie prezentate terțelor persoane
13.2. Categoria informațiilor confidențiale include dar fără a se limita la planuri de dezvoltare, condiții financiare, planuri de afaceri, identitatea partenerilor, evidențe ale afacerii, liste de clienți, evidențe ale proiectelor, rapoarte de piață, evidențe ale angajaților, manuale, politici și proceduri de conducere a afacerii, informații legate de procedurile, tehnologiile sau planurile de fabricație ale produselor și orice alte informații care ar putea fi dezvaluite de catre o parte către cealaltă parte sau la care uneia dintre părți i se poate acorda accesul de către cealaltă parte în baza relației contractuale dintre ele
13.3.Obligațiile de confidențialitate enumerate potrivit acestui capitol sunt nelimitate în timp.
13.4. Dacă părțile nu prevăd altfel, încălcarea obligațiilor prezentului capitol implică repararea prejudiciului cauzat celeilalte părți prin acordarea de daune-interese proporțional cu valoarea prejudiciului cauzat.

 
                  XIV.      PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 
14.1.Părțile se obligă să respecte cerințele privind protecția datelor cu caracter personal, în temeiul Regulamentului nr. 679/2016 și a altor legi aplicabile
14.2.Vânzătorul prelucrează date cu caracter personal în vederea executării contractului, cum ar fi numele și prenumele, cetățenia, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate, telefon/fax, cont bancar, semnătura, după caz.
14.3.Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt persoanele responsabile cu derularea contractelor din cadrul Vânzătorului, autorități ale statului, alte companii din grup, parteneri contractuali (ex. contabil, curier, etc.). Datele pot să fie transferate în străinătate în vederea executării contractului, în cazul comenzilor din străinătate.  
14.4.Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este pe durata existenței contractului și adițional încă 2 ani.
14.5.Persoana vizată va putea exercita oricare dintre următoarele drepturi:
• dreptul de acces la datele personale proprii;
• dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
• dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de ex. când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai sus);
• dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe (de ex. atunci când se contestă exactitatea datelor – pentru perioada de verificare a exactității acelor date);
• dreptul cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
• dreptul de a depune o plângere privind protecția datelor;
• dreptul de a se opune prelucrării;
• dreptul de a fi notificat de către operator;
• dreptul de a se retrage consimțământul, în condițiile legii.

 
                    XV.      FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

15.1.Forța majoră sau cazul fortuit exonerează partea care o invocă de răspunderea pentru neîndeplinirea obligațiilor dar numai în măsura și pentru perioada în care această îndeplinire este împiedicată sau întarziată de situația de forță majoră, cu cerința notificării partenerului contractual în termen de 3 zile de la apariția acestei situații.
15.2. Încetarea situației trebuie notificată de îndată partenerului contractual și luate măsurile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor în cele mai bune condiții.


                  XVI.      PROCEDURA DE REZOLVARE A RECLAMAȚIILOR

 
16.1.Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site, efectuarea unei comenzi, aspecte legate de comanda efectuată și alte asemenea, ne va fi comunicată direct la datele de contact indicate pe site sau în prezentele CGV.
16.2.Reclamația va fi înregistrată și se va formula răspuns în scris, ce se va transmite la adresa indicată în termen de cel mult 5 zile lucrătoare.
16.3.Cumpărătorul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus companiei prin aceste acțiuni.

 
                XVII.      LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

 
17.1.Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.
17.2.Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu raporturile contractuale dintre părți, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea contractului, va fi solutionaț pe cale amiabilă iar dacă părțile nu ajung la o înțelegere, litigiul va fi dedus spre soluționare instanțelor competente de drept comun din România.                XVIII. Plăți online

18. 1 Securitatea site-ului pentru plăți online: SSL

18. 2 Operator de procesare: Netopia Payments

18. 3 Rețele de plată acceptate: Visa și Mastercard

18. 4 Moneda acceptată: Leu românesc și EURO

Product added to wishlist
Produs adăugat la comparație

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți performanța și de a spori experiența utilizatorului care vizitează site-ul nostru. Această politică clarifică modul în care facem acest lucru și modul în care sunt gestionate cookie-urile.