Politica privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal

GDPR

Siguranța datelor dumneavoastră este cea mai importantă pentru noi, de aceea tratăm cu SERIOZITATE și IMPLICARE orice aspect privind protecția datelor dumneavoastră.

Începând cu 25 mai 2018, a fost pus în aplicare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) cunoscut ca și GDPR (General Data Protection Regulation). Asta înseamnă că orice Operator/entitate care prelucrează date cu caracter personal trebuie să aplice aceste noi cerințe și să ofere într-un mod transparent informații cu privire la modul în care sunt prelucrate datele.

De ce-mi sunt prelucrate datele?

Având în vedere necesitatea conformării cu dispozițiile GDPR, precum și faptul că suntem dedicați în a avea grijă de datele dumneavoastră cu caracter personal (care pot include nume, prenume, adresa e-mail, s.a. în funcție de scopul prelucrării) care se regăsesc în baza noastră de date, vă informăm ca acestea sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii cu succes a proceselor desfășurate în relația cu dumneavoastră (amintim câteva procese fără a ne limita la acestea: rezervare/vânzare/derulare comenzi, transport și livrări, garanții și service, întreținerea relațiilor cu clienții - serviciul suport clienți, desfășurarea proceselor de recrutare, transmiterea informațiilor publicitare, analiza statistică, etc.).

Ce opțiuni am?

De a vă exercita drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și în acest sens, vă rugam să consultați secțiunea: Drepturile persoanei vizate [link in pagina la sectiunea Drepturile dumneavoastra]

Cum mă informez suplimentar cu privire la noile reglementări?

Suntem dedicați protecției și securității datelor dumneavoastră și ne dorim să fiți informați și să decideți în cunoștința de cauză asupra modului în care sunt folosite informațiile pe care ni le comunicați.

În acest sens, vă rugăm să consultați secțiunile următoare pentru a afla mai multe informații cu privire la aplicarea „GDPR” începând cu data de 25 mai 2018 și cum se transpune aceasta în relația noastră.

Cum vă pot contacta?

În cazul în care mai aveți neclarități sau doriți și mai multe informații suplimentare legate de protecția datelor, vă rugăm sa ne transmiteți un e-mail la adresa Babel@BabylonGarden.com și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

Nota: AGRO INFINITY SRL se aliniază tuturor măsurilor legislative privind protecția datelor cu caracter personal.

Informare privind aplicarea „GDPR” în cadrul AGRO INFINITY SRL

1. Intro:

Începând cu data de 25 mai 2018, s-a aplicat Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit în continuare „Regulamentul GDPR”.

Vă rugăm să consultați informațiile din prezentul document deoarece acesta exprimă politica companiei AGRO INFINITY SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cadrul AGRO INFINITY SRL prelucrăm datele cu caracter personal exclusiv în cadrul dispozițiilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal vezi baza legală [link in pagina la sectiunea Baza legala].

Definiții:

  ● Operator = Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor în sensul Regulamentului GDPR este AGRO INFINITY SRL, firmă cu capital privat, înmatriculată la Registrul Comerțului cu Nr. J12/3664/2022, cod fiscal RO46331452 și sediul social în Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu nr. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, jud Cluj, România, denumit în continuare „Operatorul” sau „AGRO INFINITY SRL”.

  ● Date contact responsabil protecția datelor (DPO) = Adresa la care pot fi transmise solicitări de informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal: Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu nr. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, jud Cluj, România, Sediul AGRO INFINITY SRL - în atenția RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR sau la adresa de e-mail: Babel@BabylonGarden.com

  ● Cookies = Un „cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format de regulă din litere și cifre. Acesta este descărcat în memoria unui calculator sau a altui tip de dispozitiv folosit pentru navigarea pe internet (smartphone, tableta, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.

  ● Persoana vizată în sensul Regulamentului GDPR = persoana fizică identificată sau identificabilă (care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare: nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul/mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale). Persoana vizată poate fi solicitantul unui serviciu oferit de către Operator, precum și orice altă persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt transmise către Operator (cu titlu exemplificativ un client sau potențial client, un utilizator al site-ului Operatorului etc.).

  ● Categorii de date prelucrate = Datele cu caracter personal (prenumele, numele, data nașterii, adresa, nr. de telefon și adresa de e-mail etc.) sunt prelucrate de către noi doar în situația în care introduceți aceste date într-o rubrică de pe site sau ni le transmiteți prin e-mail. Datele care nu au caracter personal (anonime – adresa IP, data si ora accesului, cantitatea de date transferata, informații despre programul de navigare si sistemul de operare folosit, etc.) sunt stocate și prelucrate în scopuri interne legate de sistem și în scopuri statistice.

  ● Prelucrarea datelor personale: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

2. Scopurile și temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră:

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 și a legislației conexe, scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră personale vizează strict relația dintre AGRO INFINITY SRL și persoana vizată. Informațiile pe care ni le furnizați sunt tratate cu maxima confidențialitate și exclusiv în scopurile pentru care au fost colectate.

Vă rugăm să consultați mai jos detalierea scopurilor pentru care prelucrăm date și temeiul juridic:

2.1. Contractarea și administrarea relației cu clienții:

a. Accesarea site-ului:

 La fiecare accesare de către un utilizator a unei pagini din magazinul nostru online și la fiecare deschidere a unui fișier, datele de acces sunt salvate de către noi și parțial de către terți sub forma unor fișiere de tip protocol. Fiecare set de date cuprinde: pagina de internet de pe care accesați pagina noastră, adresa IP, data și ora accesului, solicitarea clientului, codul de răspuns http, cantitatea de date transferată, informații despre programul de navigare și sistemul de operare folosit de dumneavoastră.

b. Localizarea geografică:

Prin intermediul localizării geografice, cu ajutorul adresei IP, este posibilă din punct de vedere tehnic estimarea locației utilizatorului de internet. Pentru a putea vizualiza direct ofertele și articolele magazinului AGRO INFINITY SRL cel mai apropiat si/sau oferte și articole destinate clienților dintr-o anumita zona geografica / anumită țară, este stocată și utilizată adresa IP în scopul localizării geografice. După finalizarea sesiunii în curs, adresa IP nu este stocată la noi în scopul localizării geografice.

Notă: Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alți identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesați site-ul) pot fi în anumite circumstanțe date cu caracter personal și pe care le vom trata ca atare.

c. Date pentru contul de client:

 În momentul creării unui cont de client cu ajutorul opțiunii „client nou“, datele dumneavoastră vor fi salvate în baza de date a companiei AGRO INFINITY SRL. Aveți posibilitatea de a solicita oricând ștergerea datelor dumneavoastră și a contului dumneavoastră de client. În cazul în care plasați o comandă pe site-ul nostru, datele vor fi prelucrate în scopul desfășurării cu succes a procesului de vânzare.

d. Date pentru plasarea unei comenzi:

 Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate în scopul derulării contractelor și procesării solicitărilor dumneavoastră. Ulterior finalizării derulării contractului sau solicitării dumneavoastră, datele dumneavoastră sunt salvate ținând cont de termenele de păstrare conform legislației fiscale și comerciale și acolo unde este cazul pe o durata necesara pentru protejarea drepturilor Operatorului.

e. Datele pentru serviciul newsletter:

 În momentul în care vă oferiți datele pentru a beneficia de serviciul nostru de newsletter, datele dumneavoastră sunt utilizate de AGRO INFINITY SRL doar în scopuri promoționale si de marketing direct, informare, trimitere mesaje etc.

Prin acțiunile de marketing direct vă putem ține la curent cu serviciile și campaniile noastre, respectând dispozițiile legale în vigoare.

Utilizarea datelor încetează de îndată ce renunțați la serviciul newsletter. Aveți posibilitatea de a renunța oricând și în mod gratuit la serviciul newsletter prin: accesarea secțiunii „Abonări” din contul dumneavoastra, bifarea opțiunii “Dezabonare”/”Unsubscribe”  din cadrul newsletter-ului sau trimiterea unui email la adresa Babel@BabylonGarden.com prin care solicitați în mod expres dezabonarea.

f. Comunicare prin e-mail

Putem folosi datele pe care ni le-ați oferit pentru a vă trimite comunicări prin mesaje pe adresa de e-mail. Dacă v-ați înscris pentru unele dintre newsletter-ele noastre, vă vom trimite aceste informări pe adresa de e-mail comunicată. Vă puteți retrage abonarea de la newsletter oricând doriți.

g. Abonamente

În scopul furnizării serviciilor, a livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante (inclusiv a abonamentelor), vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare. Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care abonații sunt parte sau pe o obligație legală care ne este impusă.

În vederea încheierii unui abonament se  colectează următoarele date: nume, prenume, vârstă, adresă, nr telefon, adresă de email, fax și date bancare în cazul în care plata se face prin card.

h. Control al comportamentului

AGRO INFINITY SRL este o comunitate a dezbaterii civilizate. Putem să folosim datele dumneavoastră personale pentru a împiedica orice activitate ilegală, interzisă pe site sau care lezează activitatea celorlalți pe site.

i. Concursuri

În legătură cu participarea dumneavoastră la diferitele concursuri organizate prin intermediul website-ului nostru, vă putem colecta și prelucra datele cu caracter personal, în scopul selecționării câștigătorilor, alocării premiilor și centralizării de rapoarte statistice cu privire la consumatori, precum și al comunicării cu dumneavoastră și alte persoane în legătură cu cele de mai sus.

În aceleași condiții cu cele arătate, în funcție de caracterul sau natura unui anumit concurs, putem, de asemenea, să publicăm fotografiile, înregistrările video, înregistrările audio sau înregistrările audiovizuale cu dumneavoastră.

 ➢ TEMEI JURIDIC: interesul legitim al Operatorului de a evita fraudele online și de a asigura funcționalitatea generala a site-ului, executarea unui contract și consimțământul persoanei vizate, după caz.

2.2. Administrarea afacerii:

a. Politica cookies

Pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare online, folosim cookie-uri care facilitează utilizarea magazinului online AGRO INFINITY SRL de către vizitatori.

În general, rolul cookie-urilor este de a asigura o interacțiune rapidă și facilă între utilizatori și site-urile web. De asemenea cookie-urile sunt folosite pentru ca utilizatorii să-și poate relua cu ușurință activitățile la următoarele accesări ale unui site web, vizitat anterior. Practic, cookie-urile spun serverului care sunt paginile ce trebuie afișate utilizatorului, fără ca acesta să fie nevoit să-și amintească paginile în care a navigat sau să navigheze în întreg site-ul de la început. Vă rugăm să consultați Politica Cookies pentru a obține informații detaliate.

b. Publicitate

Paginile noastre vor afișa reclame, multe dintre ele fiind influențate de opțiunile selectate de dumneavoastră și de preferințele de pe site și de pe conturile conexe. De exemplu, folosind informațiile colectate prin cookies, informațiile demografice de pe site-urile terțe și activitatea dumneavoastră pe site, putem să publicăm reclame care ar putea fi relevante preferințelor dumneavoastră (vezi Politica privind fișierele cookies.  

c. Analiză statistică

Avem interesul legitim de a înțelege cum funcționează site-ul nostru, cum este citit și care ne este publicul. Pentru aceasta, agregăm datele din mai multe surse. Putem să folosim aceste date pentru a îmbunătăți anumite funcționalități, pentru a modifica secțiunile sau pentru a vă oferi cele mai relevante informații, în cea mai bună formă grafică posibilă.

 ➢ TEMEI JURIDIC: interesul legitim de a oferi în permanență servicii îmbunătățite utilizatorilor site-ului AGRO INFINITY SRL, de a menține accesul gratuit la website-urile noastre dar fără a ne afecta activitatea financiară

Notă:
•    În situația în care vom intenționa să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-un alt scop decât cele menționate mai sus, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații relevante.
•    În cazurile în care vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră, vă vom solicita separat consimțământul, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail Babel@BabylonGarden.com, ori la adresa poștală: Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu nr. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, jud. Cluj, România în atenția responsabilului cu protecția datelor. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

2.3. Activități de recrutare:

 ● În vederea transmiterii rapide a candidaturii dumneavoastră pentru unul dintre posturile disponibile în cadrul AGRO INFINITY SRL, puteți utiliza secțiunea noastră online creata în acest sens și accesibilă la adresa [adresa url a paginii de recrutari].
 ● Datele și documentele dumneavoastră le vom utiliza exclusiv pentru prelucrarea cererii dumneavoastră, respectiv pentru a identifica un post corespunzător disponibil în cadrul AGRO INFINITY SRL. Acestea sunt salvate în baza noastră de date, sunt protejate împotriva accesului neautorizat și prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 ➢ TEMEI JURIDIC: consimțământul persoanei vizate.

3. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate

3.1. Drepturile persoanei vizate și cum pot fi exercitate

Potrivit Regulamentului GDPR, în calitate de persoana vizată beneficiați de un cumul de drepturi, respectiv:

a. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.

b. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.

c. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate în Regulamentul GDPR.

d. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.

e. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un al operator.

f. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.

g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsura semnificativă.

h. Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

 ➢ Cum vă puteți exercita aceste drepturi?

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: Babel@BabylonGarden.com, ori la adresa poștală: Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu nr. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, jud. Cluj, România în atenția responsabilului cu protecția datelor.

 ➢ În cât timp răspundem solicitărilor transmise de dumneavoastră?

În termen de cel mult o lună calculat de la primirea cererii dumneavoastră vi se vor furniza informații privind acțiunile întreprinse sau acolo unde este cazul privind motivele pentru care nu pot fi luate măsurile solicitate.

Notă:
•    Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a da curs unei cereri de acces la date cu caracter personal vom lua toate măsurile rezonabile pentru a verifica identitatea persoanei vizate.
•    De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de răspuns menționat mai sus poate fi prelungit cu cel mult două luni în situația în care este necesar, ținându-se cont de complexitatea și numărul cererilor, urmând să vă informăm cu privire la acest aspect, dacă va fi cazul.

4. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Destinatarii care prelucrează datele cu caracter personal în cadrul Uniunii Europene au obligația respectării acelorași prevederi legale, oferind același nivel de protecție ca și Operatorul.

Notă: În cazul destinatarilor cu activitate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Operatorul garantează ca aceștia sunt certificați “Privacy Shield” și sunt considerați de către Comisia Europeana ca furnizând un nivel adecvat de protecție. Lista companiilor care aderă la “Privacy Shield” este disponibilă pe acest site web :https://www.privacyshield.gov/welcome.

4.1. Transmiterea datelor în scopul procesării comenzilor

Datele cu caracter personal stocate de AGRO INFINITY SRL sunt transmise colaboratorilor noștri în scopul finalizării/livrării comenzilor. Spre exemplu, vor fi transmise datele dumneavoastră către firmele de curierat, în cazul în care optați pentru livrarea comenzii prin curier.

În cazul în care selectați opțiunea de a achita online cu plata cu un card bancar, este important să știți ca această operațiune se desfășoară înr-un mod sigur pe site-ul pus la dispoziție de procesatorul de plăti, iar AGRO INFINITY SRL  transmite către procesatorul de plăti doar date referitoare la comanda dumneavoastră (AGRO INFINITY SRL nu accesează și nu procesează nicio dată personală referitoare la cardul bancar).

4.2. Transmiterea datelor în scopul funcționării serviciul newsletter

Pentru a fi siguri că acest serviciu funcționează la parametrii doriți, folosim un terț specializat în domeniul livrării emailurilor, respectiv platforma mailchimp.com ce aparține The Rocket Science Group. Politica acestuia în domeniul protejării datelor se regăsește aici: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Puteți oricând renunța la serviciul newsletter – fie din contul dumneavoastră – nume secțiune, fie apăsând butonul  „Dezabonare”/„Unsubscribe” din emailul recepționat, fie prin transmiterea unui email la adresa Babel@BabylonGarden.com prin care solicitați în mod expres dezabonarea.

4.3. Transmitere către instituții publice, instanțe de judecată, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea faptelor penale

În cazuri speciale, atunci când se impune acest lucru prin lege, compania [nume magazin/site] poate să ofere instituțiilor competente informații cu privire la date cu caracter personal.

4.4. Transmitere către alți terți

Pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută în mediul online, ne preocupăm constant să îmbunătățim/facem mentenanță programelor software utilizate. În acest sens, avem încheiate contracte de dezvoltare cu firme specializate în domeniul programării și al mentenanței software.

4.5. Plugin-uri de rețele sociale

Pagina noastră de internet utilizează „plugin-uri” de la operatorii de rețele sociale (de ex.: facebook.com, instagram.com, alte retele sociale ). Toate plugin-urile de rețele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar și distinct.

La accesarea paginilor noastre de internet care conțin un plugin de rețea socială browser-ul dumneavoastră va realiza o conectare directă la serverul operatorului rețelei sociale. Conținutul plugin-ului va fi transmis de serverul accesat al operatorului rețelei sociale direct către browser-ul dumneavoastră și va fi integrat de acesta în pagina de internet. Prin integrarea plugin-ului operatorul rețelei sociale primește informația că ați accesat pagina noastră. În cazul în care în timpul vizitării paginii noastre de internet este în derulare o sesiune de conectare valabilă la o rețea socială, vizita poate fi atribuită contului respectiv de utilizator. În cazul în care interacționați cu plugin-ul, informația respectivă este transmisă operatorului de rețea socială și este salvată acolo.

Dacă doriți să împiedicați colectarea datelor dumneavoastră de către operatorul rețelei sociale prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie să vă deconectați (adică să vă „delogați”) de la serviciul operatorului de rețea socială înainte de vizitarea paginii noastre de internet.

De asemenea puteți refuza utilizarea cookie-urilor, prin selectarea setărilor adecvate ale browserului dumneavoastră. Aflați mai multe vizitând pagina Politica Cookies [link pagina politica cookies – sectiunea Cum pot comtrola cookie-urile]

Informații privind scopul și volumul stocării de date precum și privind procesarea ulterioară, utilizarea și drepturile de care beneficiați, precum și posibilitățile de setare puteți găsi în precizările operatorului de rețea socială referitoare la protecția datelor, care nu au legătură cu această declarație cu privire la protecția datelor. În privinţa operatorului „facebook“ găsiţi aceste directive la adresa https://www.facebook.com/policies/cookies

4.6. Serviciul de analiza web Google Adwords/Analytics

Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiza web „Google Adwords/Analytics“ al societății Google Inc., în scop statistic.

Această pagină de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiza al web-ului pus la dispoziție de Google, Inc. („Google”), care la rândul sau, utilizează cookies. Informația generată de cookie despre modul dumneavoastră de utilizare al site-ului va fi transmis și stocat pe serverele Google din SUA.

În cazul în care anonimizarea adresei IP este activată, IP-ul dumneavoastră va fi scurtat în spațiul statelor membre al Uniunii Europene sau a altor terți membrii ai Spațiului Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP întreaga va fi transmisa către un server Google în SUA și scurtată acolo. Anonimizarea IP este activată pentru acest site. Google va folosi această informație în numele operatorului acestui site pentru scopul evaluării utilizării dumneavoastră a site-ului, va genera rapoarte despre activitatea pe site pentru operatori de pagini web și le va furniza și alte servicii legate de activitatea site-ului și utilizarea internetului.

Adresa IP pe care o transmite browser-ul dumneavoastră nu va fi asociată cu alte date deținute de către Google. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor, prin selectarea setărilor adecvate ale browser-ului dumneavoastră, însă în această situație s-ar putea sa nu mai puteți utiliza toate funcționalitățile site-ului. Puteți, de asemenea, opta pentru a nu mai utiliza Google Analytics pe viitor prin descărcarea și instalarea Google Analytics Opt-out Browser Addon pentru browser-ul dumneavoastră: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Notă: Informații suplimentare sunt disponibile pe paginile: Google Analytics Terms of Service si Google Privacy & Terms .

5. Perioada de păstrare a datelor personale

Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail Babel@BabylonGarden.com.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).\

6. Securitatea datelor

Pagina noastră de internet și celelalte sisteme informatice ale noastre sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice împotriva accesului, modificării sau difuzării datelor dumneavoastră de către persoane neautorizate precum și împotriva pierderii sau distrugerii datelor dumneavoastră.

Este necesar să tratați în permanență cu confidențialitate datele dumneavoastră de acces și să închideți fereastra de browser când terminați vizitarea paginii noastre de internet.

Pentru transferul de date cu caracter personal utilizăm proceduri tehnice de criptare. Puteți identifica transmiterea de date criptate (https) prin afișarea unui simbol de închidere, de ex. afișarea unui simbol de cheie sau lacăt în bara de statut a browser-ului dumneavoastră.

7. Baza legală

Pentru și mai multe detalii puteți consulta baza legală:

•    Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (accesibil la http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016).

•    Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Managementul de la cel mai înalt nivel se angajează ca prezenta politică de confidențialitate să fie respectată de toți angajații, prin implementarea procedurilor interne specifice/regulilor privind protecția datelor cu caracter personal, conform bazei legale privind prelucrarea acestora.

Product added to wishlist
Produs adăugat la comparație

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți performanța și de a spori experiența utilizatorului care vizitează site-ul nostru. Această politică clarifică modul în care facem acest lucru și modul în care sunt gestionate cookie-urile.