Πολιτική απορρήτου και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

GDPR

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι το πιο σημαντικό πράγμα για εμάς, γι' αυτό και αντιμετωπίζουμε κάθε πτυχή της προστασίας των δεδομένων σας με ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ και ΔΕΣΜΕΥΣΗ.

Από τις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (κανονισμός γενικής προστασίας δεδομένων), γνωστός ως GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Αυτό σημαίνει ότι κάθε Φορέας εκμετάλλευσης/φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να εφαρμόζει αυτές τις νέες απαιτήσεις και να παρέχει με διαφάνεια πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων.

Γιατί υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα μου;

Δεδομένης της ανάγκης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, καθώς και του γεγονότος ότι είμαστε αφοσιωμένοι στη φροντίδα των προσωπικών σας δεδομένων (τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ. ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας) που βρίσκονται στα δεδομένα μας, σας ενημερώνουμε ότι χρησιμοποιούνται μόνο για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών που πραγματοποιούνται σε σχέση με εσάς (αναφέρουμε ορισμένες διαδικασίες χωρίς να περιοριζόμαστε σε αυτές: επεξεργασία κρατήσεων/πωλήσεων/παραγγελιών, μεταφορές και παραδόσεις, εγγυήσεις και εξυπηρέτηση, διατήρηση πελατειακών σχέσεων - εξυπηρέτηση πελατών, διεξαγωγή διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού, αποστολή διαφημιστικών πληροφοριών, στατιστική ανάλυση κ.λπ.)

Ποιες επιλογές έχω;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και υπό αυτή την έννοια, συμβουλευτείτε την ενότητα: Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων [σύνδεσμος στη σελίδα προς την ενότητα Τα δικαιώματά σας]

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για τους νέους κανονισμούς;

Δεσμευόμαστε για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων σας και επιθυμούμε να ενημερώνεστε και να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που μας παρέχετε.

Στο πλαίσιο αυτό, ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εφαρμογή του "GDPR" από τις 25 Μαΐου 2018 και πώς αυτό μεταφράζεται στη σχέση μας.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας;

Εάν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων, στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Babel@BabylonGarden.com και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Σημείωση: Η AGRO INFINITY SRL συμμορφώνεται με όλα τα νομοθετικά μέτρα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του "GDPR" εντός της AGRO INFINITY SRL

1. Εισαγωγή:

Από τις 25 Μαΐου 2018, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων), εφεξής αναφερόμενος ως "κανονισμός ΓΚΠΔ".

Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του παρόντος εγγράφου, διότι εκφράζουν την πολιτική της εταιρείας AGRO INFINITY SRL όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εντός της AGRO INFINITY SRL, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, βλ. τη νομική βάση [σύνδεσμος στη σελίδα στην ενότητα Νομική βάση].

Ορισμοί:

● Διαχειριστής = Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων κατά την έννοια του κανονισμού GDPR είναι η AGRO INFINITY SRL, εταιρεία με ιδιωτικό κεφάλαιο, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο με αριθμό J12/3664/2022, φορολογικό κωδικό RO46331452 και έδρα στην Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu no. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, Cluj county, Ρουμανία, εφεξής καλούμενη "Διαχειριστής" ή "AGRO INFINITY SRL".

● Στοιχεία επικοινωνίας για την προστασία δεδομένων (DPO) = Διεύθυνση στην οποία μπορούν να αποστέλλονται αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu no. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, Cluj county, Romania, AGRO INFINITY SRL Headquarters - υπόψιν του DATA PROTECTION OFFICER ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: AGRO INFINITY SRL Headquarters - υπόψιν του DATA PROTECTION OFFICER ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: AGRO INFINITY SRL Headquarters - υπόψιν του DATA PROTECTION OFFICER ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: AGRO INFINITY SRL Headquarters: Babel@BabylonGarden.com

● Cookies = Ένα "cookie" είναι ένα μικρό αρχείο, που συνήθως αποτελείται από γράμματα και αριθμούς. Μεταφορτώνεται στη μνήμη ενός υπολογιστή ή άλλου τύπου συσκευής που χρησιμοποιείται για την περιήγηση στο διαδίκτυο (smartphone, tablet κ.λπ.), όταν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο.

● Υποκείμενο των δεδομένων κατά την έννοια του κανονισμού ΓΚΠΔ = ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε στοιχείο αναγνώρισης: όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ή σε ένα/περισσότερα ειδικά στοιχεία, ειδικά για τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα). Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να είναι ο αιτών μια υπηρεσία που προσφέρει ο Διαχειριστής, καθώς και κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στον Διαχειριστή (για παράδειγμα, πελάτης ή δυνητικός πελάτης, χρήστης του δικτυακού τόπου του Διαχειριστή κ.λπ.)

● Κατηγορίες επεξεργασμένων δεδομένων = Τα προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.) υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς μόνο εάν εισάγετε τα δεδομένα αυτά σε ένα πεδίο από τον ιστότοπο ή μας τα στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα μη προσωπικά δεδομένα (ανώνυμα - διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, ποσότητα μεταφερόμενων δεδομένων, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται κ.λπ.) αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για εσωτερικούς σκοπούς που σχετίζονται με το σύστημα και για στατιστικούς σκοπούς.

● Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: νοείται κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς τη χρήση αυτόματων μέσων, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η εξαγωγή, η διαβούλευση, η χρήση, η γνωστοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή η με άλλο τρόπο διάθεση, η ευθυγράμμιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

2. Σκοποί και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας:

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική νομοθεσία, οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σχετίζονται αυστηρά με τη σχέση μεταξύ της AGRO INFINITY SRL και του υποκειμένου των δεδομένων. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τις λεπτομέρειες των σκοπών για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα και τη νομική βάση:

2.1. Συμβάσεις και διαχείριση πελατειακών σχέσεων:

a. Πρόσβαση στον δικτυακό τόπο:

Κάθε φορά που ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση σε μια σελίδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και κάθε φορά που ανοίγει ένα αρχείο, τα δεδομένα πρόσβασης αποθηκεύονται από εμάς και εν μέρει από τρίτους με τη μορφή αρχείων πρωτοκόλλου. Κάθε σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει: τη σελίδα στο διαδίκτυο από την οποία προσπελάσατε τη σελίδα μας, τη διεύθυνση IP, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, το αίτημα του πελάτη, τον κωδικό απόκρισης http, τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.

b. Γεωγραφική τοποθεσία:

Μέσω του γεωγραφικού εντοπισμού, με τη βοήθεια της διεύθυνσης IP, είναι τεχνικά δυνατό να εκτιμηθεί η τοποθεσία του χρήστη του Διαδικτύου. Προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση προβολή των προσφορών και των άρθρων του πλησιέστερου καταστήματος AGRO INFINITY SRL ή/και των προσφορών και των άρθρων που προορίζονται για πελάτες από συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή / συγκεκριμένη χώρα, η διεύθυνση IP αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται για το σκοπό του γεωγραφικού εντοπισμού. Μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας συνεδρίας, η διεύθυνση IP δεν αποθηκεύεται σε εμάς για τους σκοπούς του γεωγραφικού εντοπισμού.

Σημείωση: Ορισμένα δεδομένα κίνησης (όπως οι διευθύνσεις IP ή άλλα αναγνωριστικά των συσκευών με τις οποίες έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας) ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να αποτελούν προσωπικά δεδομένα και θα τα αντιμετωπίζουμε ως τέτοια.

c. Δεδομένα λογαριασμού πελάτη:

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη χρησιμοποιώντας την επιλογή "νέος πελάτης", τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων της εταιρείας AGRO INFINITY SRL. Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας και του λογαριασμού πελάτη σας ανά πάσα στιγμή. Εάν κάνετε μια παραγγελία στον ιστότοπό μας, τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία με σκοπό την επιτυχή διεξαγωγή της διαδικασίας πώλησης.

d. Δεδομένα για την τοποθέτηση μιας παραγγελίας:

Τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό την εκτέλεση συμβάσεων και την επεξεργασία των αιτημάτων σας. Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης ή του αιτήματός σας, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται λαμβάνοντας υπόψη τις περιόδους διατήρησης σύμφωνα με τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και, κατά περίπτωση, για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων του Φορέα εκμετάλλευσης.

e. Δεδομένα για την υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων:

Όταν παρέχετε τα δεδομένα σας για να επωφεληθείτε από την υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου, τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται από την AGRO INFINITY SRL μόνο για σκοπούς προώθησης και άμεσου μάρκετινγκ, ενημέρωσης, αποστολής μηνυμάτων κ.λπ.

Μέσω των ενεργειών άμεσου μάρκετινγκ μπορούμε να σας ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες και τις εκστρατείες μας, τηρώντας τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Η χρήση των δεδομένων παύει μόλις διαγραφείτε από την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων. Έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων ανά πάσα στιγμή και δωρεάν: αποκτώντας πρόσβαση στην ενότητα "Συνδρομές" του λογαριασμού σας, επιλέγοντας την επιλογή "Διαγραφή" στο ενημερωτικό δελτίο ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Babel@BabylonGarden.com μέσω του οποίου ζητάτε ρητά τη διαγραφή σας.

f. Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει για την αποστολή επικοινωνιών μέσω μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν έχετε εγγραφεί για κάποιο από τα ενημερωτικά μας δελτία, θα σας στείλουμε αυτές τις πληροφορίες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε παράσχει. Μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή.

g. Συνδρομές

Για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών, της παράδοσης αγαθών και της πραγματοποίησης πληρωμών βάσει σχετικών συμβάσεων (συμπεριλαμβανομένων των συνδρομών), ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως δεδομένα αναγνώρισης, δεδομένα επικοινωνίας, τραπεζικά δεδομένα. Η επεξεργασία αυτή βασίζεται στην εκτέλεση σύμβασης στην οποία οι συνδρομητές είναι συμβαλλόμενο μέρος ή σε νομική υποχρέωση που μας επιβάλλεται.

Για τη σύναψη μιας συνδρομής, συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα: όνομα, επώνυμο, ηλικία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ και τραπεζικά δεδομένα εάν η πληρωμή γίνεται με κάρτα.

h. Έλεγχος συμπεριφοράς

Η AGRO INFINITY SRL είναι μια κοινότητα πολιτισμένης συζήτησης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να αποτρέψουμε κάθε δραστηριότητα που είναι παράνομη, απαγορεύεται στην ιστοσελίδα ή που βλάπτει τη δραστηριότητα άλλων στην ιστοσελίδα.

i. Διαγωνισμοί

Σε σχέση με τη συμμετοχή σας στους διάφορους διαγωνισμούς που διοργανώνονται μέσω του ιστότοπού μας, ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την επιλογή των νικητών, την κατανομή των βραβείων και τη συγκέντρωση στατιστικών αναφορών σχετικά με τους καταναλωτές, καθώς και την επικοινωνία με εσάς και άλλα πρόσωπα σε σχέση με τα παραπάνω.

Υπό τους ίδιους όρους που παρουσιάζονται, ανάλογα με τον χαρακτήρα ή τη φύση ενός συγκεκριμένου διαγωνισμού, ενδέχεται επίσης να δημοσιεύσουμε τις φωτογραφίες, τις βιντεοσκοπήσεις, τις ηχογραφήσεις ή τις οπτικοακουστικές εγγραφές σας.

➢ ΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ: το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή για την αποφυγή της ηλεκτρονικής απάτης και τη διασφάλιση της γενικής λειτουργικότητας του ιστότοπου, η εκτέλεση σύμβασης και η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, ανάλογα με την περίπτωση.

2.2. Διοίκηση επιχειρήσεων:

a. Πολιτική για τα cookies

Για να βελτιώσουμε την online εμπειρία περιήγησής σας, χρησιμοποιούμε cookies που διευκολύνουν τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος AGRO INFINITY SRL από τους επισκέπτες.

Σε γενικές γραμμές, ο ρόλος των cookies είναι να διασφαλίζουν μια γρήγορη και εύκολη αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και των ιστότοπων. Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για να μπορούν οι χρήστες να συνεχίσουν εύκολα τις δραστηριότητές τους κατά την επόμενη πρόσβαση σε έναν ιστότοπο που έχουν επισκεφθεί προηγουμένως. Βασικά, τα cookies λένε στον διακομιστή ποιες σελίδες πρέπει να εμφανιστούν στον χρήστη, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να θυμάται τις σελίδες που έχει επισκεφθεί ή να περιηγηθεί σε ολόκληρο τον ιστότοπο από την αρχή. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική για τα cookies.

b. Διαφήμιση

Στις σελίδες μας θα εμφανίζονται διαφημίσεις, πολλές από τις οποίες επηρεάζονται από τις επιλογές και τις προτιμήσεις σας στον ιστότοπο και τους σχετικούς λογαριασμούς. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies, δημογραφικές πληροφορίες από ιστότοπους τρίτων και τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπο, μπορούμε να δημοσιεύουμε διαφημίσεις που μπορεί να είναι σχετικές με τις προτιμήσεις σας (βλ.

c. Στατιστική ανάλυση

Έχουμε έννομο συμφέρον να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ο ιστότοπός μας, πώς διαβάζεται και ποιο είναι το κοινό μας. Για να το επιτύχουμε αυτό, συγκεντρώνουμε δεδομένα από πολλαπλές πηγές. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να βελτιώσουμε ορισμένες λειτουργίες, να τροποποιήσουμε ενότητες ή να σας παρέχουμε τις πιο σχετικές πληροφορίες στην καλύτερη δυνατή γραφική μορφή.

➢ ΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ: το έννομο συμφέρον να προσφέρουμε συνεχώς βελτιωμένες υπηρεσίες στους χρήστες της ιστοσελίδας AGRO INFINITY SRL, να διατηρήσουμε την ελεύθερη πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας, χωρίς όμως να επηρεάζεται η οικονομική μας δραστηριότητα

Σημείωση:

- Σε περίπτωση που σκοπεύουμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπό διαφορετικό από τους προαναφερθέντες, θα σας παρέχουμε, πριν από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία, πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω δευτερεύοντα σκοπό και κάθε σχετική πληροφορία.

- Στις περιπτώσεις που θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με τη συγκατάθεσή σας, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας ξεχωριστά, με διαφάνεια, όταν παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Στη συνέχεια, θα έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Babel@BabylonGarden.com ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu no. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, Cluj county, Ρουμανία, υπόψιν του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκλησή της.

2.3. Δραστηριότητες πρόσληψης:

● Προκειμένου να υποβάλετε γρήγορα την αίτησή σας για μία από τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην AGRO INFINITY SRL, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική μας ενότητα που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό και είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση [url διεύθυνση της σελίδας πρόσληψης].

● Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα και τα έγγραφά σας αποκλειστικά και μόνο για να επεξεργαστούμε την αίτησή σας, αντίστοιχα για να εντοπίσουμε μια αντίστοιχη διαθέσιμη θέση στην AGRO INFINITY SRL. Αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας, προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

➢ ΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ: η συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου.

3. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται

3.1. Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και ο τρόπος άσκησής τους

Σύμφωνα με τον κανονισμό ΓΚΠΔ, ως υποκείμενο των δεδομένων επωφελείστε από μια σειρά δικαιωμάτων, συγκεκριμένα

a. Το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το αν γίνεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή όχι και, εάν ναι, πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.

b. Το δικαίωμα διόρθωσης: το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Διαχειριστή και να επιτύχετε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν ή/και να επιτύχετε τη συμπλήρωση προσωπικών δεδομένων που είναι ελλιπή, με την αναφορά ότι στην περίπτωση ηλεκτρονικού λογαριασμού μπορείτε να προβείτε σε αυτές τις αλλαγές αυτοπροσώπως από την ενότητα επεξεργασίας των δεδομένων του λογαριασμού.

c. Το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων ("δικαίωμα στη λήθη"): το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον συντρέχουν ορισμένοι λόγοι που αναφέρονται στον κανονισμό ΓΚΠΔ.

d. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: το δικαίωμα να επιτύχετε τον περιορισμό της επεξεργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις.

e. Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα διαβιβάζετε σε άλλον φορέα.

f. Το δικαίωμα εναντίωσης: το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού GDPR.

g. Το δικαίωμα να μην υπόκεισαι σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σε αφορούν ή σε επηρεάζουν ομοίως σε σημαντικό βαθμό.

h. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Εθνική Εποπτική Αρχή για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ANSPDCP) στην περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.

➢ Πώς μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα;

Για να ασκήσετε τα προαναφερόμενα δικαιώματα, παρακαλούμε να αποστείλετε γραπτό, χρονολογημένο και υπογεγραμμένο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Babel@BabylonGarden.com, ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu no. 2, bl. P19, et. 7, ap. 40, Cluj county, Ρουμανία, υπόψιν του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων.

➢ Πόσο σύντομα απαντάμε στα αιτήματά σας;

Εντός ενός μηνός κατ' ανώτατο όριο, υπολογιζόμενου από την παραλαβή του αιτήματός σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν ή, κατά περίπτωση, σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να ληφθούν τα αιτούμενα μέτρα.

Σημείωση:

- Παρακαλούμε σημειώστε ότι προκειμένου να συμμορφωθούμε με ένα αίτημα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να επαληθεύσουμε την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων.

- Επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό ΓΚΠΔ, η προαναφερθείσα περίοδος απάντησης μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες κατ' ανώτατο όριο στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτή την πτυχή, εάν αυτό συμβεί.

4. Αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών προσωπικών δεδομένων

Οι παραλήπτες που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις ίδιες νομικές διατάξεις, προσφέροντας το ίδιο επίπεδο προστασίας με τον Διαχειριστή.

Σημείωση: Στην περίπτωση αποδεκτών με δραστηριότητα στην επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Διαχειριστής εγγυάται ότι είναι πιστοποιημένοι ως "Privacy Shield" και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Ο κατάλογος των εταιρειών που συμμορφώνονται με την "Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων" είναι διαθέσιμος σε αυτόν τον ιστότοπο: https://www.privacyshield.gov/welcome.

4.1. Διαβίβαση δεδομένων με σκοπό την επεξεργασία παραγγελιών

Τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται από την AGRO INFINITY SRL διαβιβάζονται στους συνεργάτες μας με σκοπό την ολοκλήρωση/παράδοση των παραγγελιών. Για παράδειγμα, τα δεδομένα σας αποστέλλονται στις εταιρείες ταχυμεταφορών, εάν επιλέξετε την παράδοση της παραγγελίας με courier.

Εάν επιλέξετε την επιλογή να πληρώσετε ηλεκτρονικά πληρώνοντας με τραπεζική κάρτα, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η λειτουργία αυτή πραγματοποιείται με ασφαλή τρόπο στον ιστότοπο που παρέχεται από τον επεξεργαστή πληρωμών και η AGRO INFINITY SRL διαβιβάζει στον επεξεργαστή για την πληρωμή μόνο τα δεδομένα που σχετίζονται με την παραγγελία σας (η AGRO INFINITY SRL δεν έχει πρόσβαση ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σχετικά με την τραπεζική κάρτα).

4.2. Διαβίβαση δεδομένων με σκοπό τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων

Για να είμαστε σίγουροι ότι η υπηρεσία αυτή λειτουργεί με τις επιθυμητές παραμέτρους, χρησιμοποιούμε ένα τρίτο μέρος που ειδικεύεται στον τομέα της παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλαδή την πλατφόρμα mailchimp.com που ανήκει στην The Rocket Science Group. Η πολιτική προστασίας των δεδομένων της βρίσκεται εδώ: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Μπορείτε πάντα να αποχωρήσετε από την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων - είτε από τον λογαριασμό σας - όνομα τμήματος, είτε πατώντας το κουμπί "Διαγραφή" στο λαμβανόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Babel@BabylonGarden.com με ρητή αίτηση διαγραφής.

4.3. Διαβίβαση σε δημόσιους φορείς, δικαστήρια, καθώς και σε αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της τέλεσης αξιόποινων πράξεων

Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο, η εταιρεία [όνομα καταστήματος/ιστοχώρου] μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σε αρμόδια όργανα.

4.4. Διαβίβαση σε άλλους τρίτους

Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή διαδικτυακή εμπειρία, εργαζόμαστε συνεχώς για τη βελτίωση/συντήρηση των προγραμμάτων λογισμικού που χρησιμοποιούμε. Υπό αυτή την έννοια, έχουμε συνάψει συμβάσεις ανάπτυξης με εταιρείες που ειδικεύονται στον τομέα του προγραμματισμού και της συντήρησης λογισμικού.

4.5. Πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί "plugins" από φορείς εκμετάλλευσης κοινωνικών δικτύων (π.χ.: facebook.com, instagram.com, άλλα κοινωνικά δίκτυα). Όλα τα plugins των κοινωνικών δικτύων στον ιστότοπό μας επισημαίνονται σαφώς και ευδιάκριτα.

Κατά την πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας που περιέχουν ένα πρόσθετο κοινωνικού δικτύου, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα πραγματοποιήσει απευθείας σύνδεση με τον διακομιστή του φορέα εκμετάλλευσης του κοινωνικού δικτύου. Το περιεχόμενο του πρόσθετου θα μεταδίδεται από τον διακομιστή του φορέα εκμετάλλευσης του κοινωνικού δικτύου στον οποίο έχει πρόσβαση απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και θα ενσωματώνεται από αυτό στη σελίδα του διαδικτύου. Με την ενσωμάτωση του πρόσθετου, ο φορέας εκμετάλλευσης του κοινωνικού δικτύου λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε προσπελάσει τη σελίδα μας. Εάν κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας βρίσκεται σε εξέλιξη μια έγκυρη συνεδρία σύνδεσης σε ένα κοινωνικό δίκτυο, η επίσκεψη μπορεί να αποδοθεί στον αντίστοιχο λογαριασμό χρήστη. Εάν αλληλεπιδράσετε με το πρόσθετο, οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται στον φορέα εκμετάλλευσης του κοινωνικού δικτύου και αποθηκεύονται εκεί.

Εάν επιθυμείτε να αποτρέψετε τον φορέα εκμετάλλευσης του κοινωνικού δικτύου από τη συλλογή των δεδομένων σας μέσω του ιστότοπού μας, πρέπει να αποσυνδεθείτε (δηλαδή να "αποσυνδεθείτε") από την υπηρεσία του φορέα εκμετάλλευσης του κοινωνικού δικτύου πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.

Μπορείτε επίσης να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Μάθετε περισσότερα επισκεπτόμενοι τη σελίδα με την πολιτική για τα cookies [σύνδεσμος στη σελίδα με την πολιτική για τα cookies - ενότητα "Πώς μπορώ να ελέγξω τα cookies"].

Πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και τον όγκο της αποθήκευσης δεδομένων καθώς και για την περαιτέρω επεξεργασία, τη χρήση και τα δικαιώματα που απολαμβάνετε, καθώς και τις δυνατότητες ρύθμισης μπορείτε να βρείτε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων του φορέα εκμετάλλευσης του κοινωνικού δικτύου, οι οποίες δεν σχετίζονται με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων τα δεδομένα. Όσον αφορά τον φορέα εκμετάλλευσης "facebook", μπορείτε να βρείτε αυτές τις οδηγίες στη διεύθυνση https://www.facebook.com/policies/cookies.

4.6. Υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης Google Adwords/Analytics

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης ιστού "Google Adwords/Analytics" της Google Inc. για στατιστικούς σκοπούς.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. ("Google"), η οποία με τη σειρά της χρησιμοποιεί cookies. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς θα μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν σε διακομιστές της Google στις ΗΠΑ.

Εάν ενεργοποιηθεί η ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP, η IP σας θα συντομευτεί στο χώρο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων τρίτων μερών που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ολόκληρη η διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Η ανωνυμοποίηση IP είναι ενεργοποιημένη για αυτόν τον ιστότοπο. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους διαχειριστές του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου.

Η διεύθυνση IP που μεταδίδει το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν θα συσχετιστεί με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies, επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, αλλά σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη χρήση του Google Analytics στο μέλλον, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το Google Analytics Opt-out Browser Addon για το πρόγραμμα περιήγησής σας: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Σημείωση: Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις σελίδες: Όροι χρήσης του Google Analytics και Google Privacy & Terms.

5. Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Προκειμένου να καθορίσουμε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα διατηρηθούν, λαμβάνουμε υπόψη τη συμβατική διάρκεια μέχρι την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων ή τον σκοπό και τους όρους αρχειοθέτησης που προβλέπονται από τις σχετικές νομικές διατάξεις. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας στο Babel@BabylonGarden.com.

Εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν ανακαλέσετε ή περιορίσετε τη συγκατάθεσή σας πριν από τη λήξη του εν λόγω χρονικού διαστήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σχετικούς σκοπούς, με την επιφύλαξη τυχόν νομικής υποχρέωσης επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και της ανάγκης μας να επεξεργαστούμε τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων μας (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων δικαιωμάτων άλλων προσώπων).

6. Ασφάλεια δεδομένων

Ο ιστότοπός μας και τα άλλα συστήματα πληροφορικής μας προστατεύονται με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα από την πρόσβαση, την τροποποίηση ή τη διάδοση των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, καθώς και από την απώλεια ή την καταστροφή των δεδομένων σας.

Πρέπει πάντα να χειρίζεστε τα δεδομένα πρόσβασης εμπιστευτικά και να κλείνετε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης όταν ολοκληρώνετε την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας.

Χρησιμοποιούμε τεχνικές διαδικασίες κρυπτογράφησης για τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τη μετάδοση κρυπτογραφημένων δεδομένων (https) με την εμφάνιση ενός συμβόλου κλεισίματος, π.χ. με την εμφάνιση ενός συμβόλου κλειδιού ή κλειδαριάς στη γραμμή κατάστασης του προγράμματος περιήγησής σας.

7. Νομική βάση

Για ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη νομική βάση:

- Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων) (προσβάσιμος στη διεύθυνση http://dataprotection.ro/?page=Regulation_nr_679_2016).

- Νόμος αριθ. 506/2004 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η ανώτατη διοίκηση δεσμεύεται ότι η παρούσα πολιτική απορρήτου τηρείται από όλους τους υπαλλήλους, εφαρμόζοντας ειδικές εσωτερικές διαδικασίες/κανόνες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τη νομική βάση για την επεξεργασία τους.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți performanța și de a spori experiența utilizatorului care vizitează site-ul nostru. Această politică clarifică modul în care facem acest lucru și modul în care sunt gestionate cookie-urile.